3 trong số 58 hạt của California cần khai thuế đúng ngày 18/4; Orange County được gia hạn tới 16 tháng 10

Mùa đông vừa qua, tiểu bang California đã bị một loạt bão do sự tích tụ của những dòng sông trong khí quyển, gây mất điện, lũ lụt và bão chết người. Do đó sở thuế tiểu bang Franchise Tax Board và sở thuế liên bang IRS đã gia hạn khai thuế cho 55 hạt trong số 58 hạt tới ngày 16 tháng 10.

Chỉ có ba hạt phải nộp thuế đúng hạn hôm nay ngày 18 tháng 4. Ba hạt đó là: Lassen, Modoc và Shasta. Điều đó có nghĩa Quận Cam nằm trong nhóm 55 hạt được khai thuế trễ sáu tháng.

Sự thay đổi hạn nộp thuế là để giúp cư dân và doanh nghiệp California bị ảnh hưởng bởi bão có thêm thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang và tiểu bang. Tất cả các hạt ảnh hưởng bởi các tuyên bố khẩn cấp của liên bang hoặc tiểu bang đều đủ điều kiện để được gia hạn.

Các hạt sau đây được gia hạn nộp hồ sơ thuế đến ngày 16 tháng 10: Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Kern, Kings, Lake, Los Angeles, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Mono, Monterey, Napa, Nevada, Orange, Placer, Plumas, Riverside, Sacramento, San Benito, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Ventura, Yolo và Yuba.

Văn phòng của Thống Đốc Gavin Newsom cho biết mục tiêu của sự gia hạn là “giúp giảm bớt một số khó khăn mà nhiều người phải chịu đựng trong giai đoạn thử thách này.”

 Nếu cần thêm thông tin chi tiết về mùa tính thuế năm 2023 hoặc cần trợ giúp nộp đơn xin khấu trừ thuế do thiệt hại do bão, xin vào trang web của Franchise Tax Board. Bạn không bắt buộc phải chờ đến tháng 10. Nếu đủ điều kiện được hoàn lại tiền và muốn nhận tiền sớm hơn, bạn có thể nộp tờ khai thuế của mình ngay bây giờ.

Image: Towfiqu Barbhuiya-Pexels

Leave a Reply