Bao nhiêu chất gây bệnh trong ly nước ở Mỹ?

(Image: Nithin PA/ Pexels)

Theo nghiên cứu của cơ quan Thống Kê Địa Chất Hoa Kỳ (US Geological Survey), gần một nửa nước vòi trên toàn quốc Hoa Kỳ mà chúng ta dùng mỗi ngày đã bị nhiễm những thứ mà các khoa học gia gọi là “hóa chất mãi mãi” (forever chemicals) rất nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Họ nói những hóa chất này đã được tìm thấy tồn tại trong cơ thể và có liên quan đến ung thư, béo phì, hại gan, giảm sinh lý, bệnh tuyến giáp trạng, cao mở và đè nén kích thích tố. Họ chưa nói chi tiết hơn về những nơi có nước bị nhiễm hóa chất mãi mãi.

Leave a Reply