Buổi hiến máu do Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Hội Hồng Thập Tự tổ chức

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER – Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ vừa phối hợp tổ chức buổi hiến máu tại báo Người Việt từ 12 giờ đến 6 giờ chiều thứ Năm, ngày 16 tháng 3, 2023.

Nghị Sĩ Janet Nguyễn vì bận công việc nên đến lúc 2 giờ chiều. Tuy nhiên, ông David Nguyễn và Bác Sĩ Jacqueline Trinh Ôn (Chánh Văn Phòng Nghị Sĩ) đã đến rất sớm. BS Jacqueline thay mặt Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho Viễn Đông biết, “Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói rằng, nếu hiến máu được là việc làm rất tốt, là một việc làm để giúp cho một tính mạng, và cùng một lúc mình cũng được khám sức khỏe, vì mình có sức khỏe tốt mình mới hiến máu được.”

Bác Sĩ Jacqueline cũng cho hay, trong thời gian đại dịch vừa qua, nhu cầu máu rất cần để cứu chữa các bệnh nhân. Do đó, Hội Hồng Thập Tự và Nghị Sĩ Janet Nguyễn cùng nhau phối hợp tổ chức buổi hiến máu với mục đich chuẩn bị sẵn sàng để khi cần có thể cứu người, vì không ai biết trước những chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Những người muốn hiến máu sẽ ghi danh lấy hẹn trước. Khi đến nơi, người hiến máu sẽ được đo áp huyết và khám tổng quát, nếu người đó có đủ sức khỏe mới có thể tiến hành lấy máu.

Trong số những người đến hiến máu vào giờ đầu tiên, có ba người Mỹ gốc Việt: chị Phương Nhiêu, một sư cô và một thanh niên. Ngoài ra có vài người Mỹ. Chị Phương Nhiêu nói với Viễn Đông, “Tôi thấy hiến máu là việc làm rất tốt, việc thiện nên thấy mình có đủ máu, tôi tình nguyện hiến máu, hy vọng với số máu ít ỏi của mình cũng cứu được một mạng người.”

Vị sư cô đến hiến máu cầm trong tay thẻ hiến máu, chứng tỏ sư cô đã từng hiến máu trước đây và nay lại đến hiến máu. Tuy nhiên, Sư Cô không cho biết pháp danh cũng như chùa mà sư cô đang trú trì.

Một thanh niên Mỹ hiến máu xong, anh cho BS Jacqueline Trinh Ôn biết, anh cảm thấy hơi choáng váng, nhưng sau khi được cung cấp nước và vài miếng bánh, anh dùng xong độ 10 phút sau tình trạng sức khỏe trở lại bình thường.

Buổi hiến máu còn kéo dài đến 6 giờ chiều và các người có hẹn cũng từ từ đến hiến máu. Việc hiến máu, như lời Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa nói, và mọi người đều biết, là việc làm bác ái, phải có lòng thương người và hy sinh mới làm được việc từ thiện này.

Leave a Reply