Các dân cử giúp đồng hương điền đơn xin trợ cấp Housing

Becky Nguyễn (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau khi Cơ Quan Housing Quận Cam phổ biến nhận đơn xin trợ cấp Housing, Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Dân Biểu Tạ Đức Trí, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali do ông Phát Bùi làm Chủ Tịch, cựu Phó Thị Trưởng Garden Grove, bà Thu Hà Nguyễn đã tổ chức tại một số địa điểm như khu QT Market Place trên đường Garden Grove (Janet và Phát Bùi), tại 14361 Beach Blvd, Westminster, tại 15496 Magnolia St, Suite 111 (Tạ Đức Trí) và tại Thư Viện Việt Nam (Thu Hà Nguyễn).

Hai địa điểm tổ chức đầu tiên do Nghị sĩ Janet Nguyễn tổ chức, có sự hợp tác của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, và của Dân Biểu Tạ Đức Trí, mỗi nơi có hàng ngàn người đến điền đơn. Hai nơi kia tổ chức sau nên số người đến ghi danh đã giảm bớt.

Tuy nhiên, còn một nơi vẫn sẵn sàng giúp đồng hương nào muốn xin housing có thể đến để được giúp. Đó là Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) do cô Becky Nguyễn, Giám Đốc Điều Hành phụ trách, ở địa chỉ: 17150 Newhope Street, Suite 203, Fountain Valley, CA 92708. Để được trợ giúp xin gọi (888) 497-1511.

Leave a Reply