California: Dược sĩ Việt đồng ý trả gần $4 triệu để giải quyết cáo buộc gian lận Medicare

QUẬN CAM – Theo thông báo của Bộ Tư Pháp hôm thứ Năm, ngày 30 tháng 3, 2023, một dược sĩ gốc Việt đã đồng ý bồi thường $3,933,993 mỹ kim để giải quyết một đơn của chính phủ về việc tiệm thuốc tây này đã gian lận tiền bán thuốc qua chương trình trợ cấp y tế Medicare.

Bản tin cho biết cô dược sĩ Gisele Nguyễn sống tại Huntington Beach, Nam California, có tiệm bán thuốc tây ở đường Westminster Avenue thuộc thành phố Garden Grove. Chính phủ nói rằng cô Gisele Nguyễn đã tính tiền với chương trình Medicare cho những toa thuốc mà cô không thật sự cung cấp.

Nữ dược sĩ này đã lập công ty dưới tên của cô để mở tiệm thuốc tây Natico Pharmacy. Công tố viên liên bang cho biết ít nhất là trong thời gian từ ngày 1 tháng Giêng, 2014 đến hết ngày 31 tháng 12, 2018, tiệm Natico Pharmacy đã gởi hóa đơn cung cấp thuốc để nhận tiền theo điều khoản Part D của chương trình Medicare. Thế nhưng cuộc điều tra cho thấy Natico không hề cung cấp thuốc cho bệnh nhân như được báo cáo trong hóa đơn nạp cho Medicare. Cuộc điều tra cũng nhận thấy tiệm Natico Pharmacy đã không mua đủ thuốc từ những hãng bán sỉ để cung cấp hết những toa thuốc được tính tiền với Medicare.

Trong thư thông báo về vụ bồi thường cho Medicare, Ông Brian M. Boynton, Trưởng Phó Phụ Tá Bộ Trưởng Tư Pháp, Trưởng Ban Dân Sự của Bộ, tuyên bố, “Những chương trình trợ cấp y tế liên bang cung cấp những dịch vụ tối cần thiết cho hàng triệu người dân. Thế nên chúng tôi quyết tâm bắt những ai tìm cách gian lận những chương trình này, kể cả tính hóa đơn cho những dịch vụ hoặc sản phẩm mà họ không cung cấp.”

Theo Google, tiệm thuốc Natico Pharmacy đã đóng cửa vĩnh viễn.

(Image: Google Street Map)

Leave a Reply