Cảm tạ của gia đình Bà Quả Phụ Phạm Văn Nôm

CẢM TẠ

Trong tâm tình cảm mến và tri ân, toàn thể tang quyến chúng con xin trân trọng cám ơn:

 • Linh Mục FX. Đặng Phượng Hoàng, Quản Nhiệm Cộng Đoàn Thánh Phêrô – Torrance, CA
 • Linh Mục Giuse Nguyễn Kim Đăng, Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu – El Monte, CA
 • Linh Mục Phaolô Trần Bá Hùng, Nativity Church, Torrance
 • Linh Mục Bartholomew Phạm Đức Thịnh, St. John’s Seminary
 • Linh Mục Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, Cộng Đoàn Nữ Vương Thiên Thần, Los Angeles,
 • Linh Mục Giuse-Maria Nguyễn Tuấn Long, St. Albert the Great, R.D
 • Linh Mục Giuse – Teresa Lê Trọng Hùng, Dòng Chúa Cứu Thế – Long Beach, CA
 • Linh Mục Đa Minh Trương Minh Quả, Dòng Thánh Tâm Huế – Florida
 • Linh Mục  Vincente Vũ Xuân Nhân – Giáo Xứ Minh Long – Bình Sơn – Long Thành – VN
 • Dòng Mến Thánh Giá – Bắc Hải – Hố Nai – VN
 • Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn – Tú Xương – Sàigon – VN
 • Thày Phó Tế Vĩnh Viễn Giuse Nguyễn Ngọc Long, Cộng Đoàn Thánh Phêrô – Torrance, CA
 • Quý Tu sĩ Nam nữ
 • Ông Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Los Angeles
 • Ông Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Phê-rô, Quý Vị trong Ban Thường Vụ Cộng đoàn
 • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Cầu Nguyện Ơn Thiên Triệu, Hội Đền Tạ, Hội Legio Mariae, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Ca đoàn Thánh Linh Cộng Đoàn Thánh Phêrô -Torrance, CA
 • Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trường Trung Học Ngô Quyền – Biên Hoà
 • Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trường Trung Học Long Thành.
 • Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam – Bắc California
 • Quý ân nhân, Quý Cụ, Quý Ông Bà, Quý thân bằng quyến thuộc, Quý bạn hữu xa gần

Đã đến thăm viếng, phân ưu, cầu nguỵện cùng hiệp dâng Thánh Lễ tiễn đưa
Mẹ, Bà, Bà Cố, Cô, Dì, Bác, và Chị của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Bà Quả Phụ Phạm Văn Nôm
Nhũ danh Maria Nguyễn Thị Viễn

Sinh ngày 15 tháng 06 năm 1928, Tại Thư Trung,  Kiến An – Việt Nam
Đã yên nghỉ trong Chúa lúc 4:39 PM ngày 25 tháng 05 năm 2023

Hưởng thọ 94 tuổi.

Xin Thiên Chúa Nhân Từ qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban bình an và nhiều ơn lành đến quý Cha và toàn thể quý vị.

Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều thiếu sót, xin quý Cha, cùng quý vị lượng tình tha thứ.

Tang gia đồng bái tạ.

Leave a Reply