Nếu Trung Cộng đánh, Đài Loan sẽ biết trước

Bắc Kinh muốn ứng cử viên Quốc Dân Đảng thắng đảng Dân Tiến của Tổng Thống Thái Anh Văn, người từng tỏ ý muốn Đài Loan tách ra làm một quốc gia độc lập. Nhưng dân Đài Loan và các nước khác đều biết rằng nếu Trung Cộng đánh thật thì các vệ tinh nhân tạo đều biết ngay, và mọi người có thể thấy các dấu hiệu báo trước, từ nửa năm đến một năm. Continue reading Nếu Trung Cộng đánh, Đài Loan sẽ biết trước

Putin phải lụy Kim Jong Un

Kim Jong Un chắc sướng hơn khi gặp Donald Trump, con người đa cảm, sau khi chia tay còn tuyên bố đã “phải lòng.” Cả Vladimir Putin và Kim Jong Un đều không nói chuyện tình cảm trong cuộc gặp gỡ này. Phát ngôn viên chính phủ Nga nói rằng hai bên không ký kết điều gì liên quan đến quân sự. Chuyện khó tin! Continue reading Putin phải lụy Kim Jong Un

G-20: Tập vắng mặt, Modi thành công

Tập Cận Bình còn lý do khác để tránh mặt. Dân Ấn Độ đang có ác cảm với Trung Cộng. Năm 2020 quân hai nước mới đụng trận, 20 lính Ấn Độ và 4 lính Trung Cộng thiệt mạng ở biên giới. Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên ở Bắc Kinh lại mới công bố một tập bản đồ, vẫn coi vùng tranh chấp đó thuộc lãnh thổ Trung Quốc (cũng gồm luôn cả vùng Biển Đông của Việt Nam). Continue reading G-20: Tập vắng mặt, Modi thành công

Sang năm, Mexico sẽ có nữ tổng thống

Một guồng máy chính trị, kinh tế và xã hội do đàn ông thiết lập trong nhiều thế kỷ sẽ không thể thay đổi toàn diện trong một, hai thế hệ. Nhưng cảnh tượng chỉ có hai bà sẽ giành nhau chức tổng thống sang năm cho thấy hướng tiến của lịch sử Mexico không quay ngược lại được. Đó là kết quả của thể chế tự do dân chủ. Continue reading Sang năm, Mexico sẽ có nữ tổng thống

Thanh niên Trung Quốc ‘thảng bình’ và ‘bại lạn’

Hai từ đang rất thịnh hành trên các mạng xã hội, là tang ping và bai lan, báo Economist kể. Tang ping, có thể đọc theo âm Hán Việt là “thảng bình,” nghĩa là nằm dài, nằm ườn, nằm thẳng cẳng. Bai lan, đọc là “bại lạn,” nghĩa là hư hỏng, như trái cây đã thối rữa. Continue reading Thanh niên Trung Quốc ‘thảng bình’ và ‘bại lạn’

BRICS đối đầu với Mỹ?

Tập Cận Bình tuyên bố ở Nam Phi, “Trung Quốc không bao giờ có máu bành trướng!” Người Việt Nam nào nghe câu đó cũng phải trợn mắt ngạc nhiên! Dân Uyghurs, Tây Tạng nghe sẽ nổi giận, dân Mãn Châu, nếu còn sống, phải phát khóc! Thời Trung Quốc thống nhất, 200 trước Tây Lịch, cả nước chỉ bằng 25% diện tích bây giờ. Continue reading BRICS đối đầu với Mỹ?