Thơ Vi Anh, bài 11-20 trích từ tập thơ ‘Mẹ Quê’

Từ lúc rời quê, mất mẹ thương / Tôi đem tình nghĩa trọn theo đường / Để đời xa xứ không trơ trọi / Cho cảnh ly hương khỏi chán chường / Lỡ lúc thua buồn còn chỗ tựa / Phòng khi đau khổ để thân nương. Continue reading Thơ Vi Anh, bài 11-20 trích từ tập thơ ‘Mẹ Quê’

Thơ Vi Anh, bài 1-10 trích từ tập thơ ‘Mẹ Quê’

Vi Anh: “Chính trong thời gian tù đó tôi giải tỏa tâm tư qua thơ Đường. Nay cuộc đời không còn bao nhiêu năm nữa, tôi muốn chia sẻ tâm tư, vận mang éo le của đất nước và quê nhà… Tôi đã có khoảng 200 bài thơ trong tập Mẹ Quê, tôi không có tiền xuất bản. Continue reading Thơ Vi Anh, bài 1-10 trích từ tập thơ ‘Mẹ Quê’