Bàn về vụ Nghị Viên Nguyễn Tâm thắng kiện kẻ phỉ báng liên quan Nghị Quyết cấm treo cờ Việt Cộng tại San Jose

Giả sử trong tương lai, một phái đoàn Việt Cộng đến thăm Hội Đồng Thành Phố San Jose để ký kết thương mại và lúc đó Tòa Thị Chính không thể nào treo cờ đỏ sao vàng vì vướng phải cái Nghị Quyết thông qua năm 2017. Thế mà có rất nhiều người hiểu sai nội dung của Nghị Quyết cấm treo cờ Việt Cộng. Continue reading Bàn về vụ Nghị Viên Nguyễn Tâm thắng kiện kẻ phỉ báng liên quan Nghị Quyết cấm treo cờ Việt Cộng tại San Jose