Cảm tạ của gia đình Bà Quả Phụ Phạm Văn Nôm

Trong tâm tình cảm mến và tri ân, toàn thể tang quyến chúng con xin trân trọng cám ơn Quý Linh Mục, Dòng Mến Thánh Giá, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo, Các Hội Công Giáo, Ca Đoàn, Hội Ái Hữu, Quý Ấn Nhân, Quý Cụ, Quý Ông Bà, Quý thân bằng quyến thuộc, Quý bạn hữu xa gần… đã đến thăm viếng, phân ưu, cầu nguỵện cùng hiệp dâng Thánh Lễ tiễn đưa Mẹ, Bà, Bà Cố, Cô, Dì, Bác, và Chị của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Continue reading Cảm tạ của gia đình Bà Quả Phụ Phạm Văn Nôm