Văn Phòng DB Trí Tạ tiếp tục phát đơn & giúp điền đơn ‘Housing’ đến 29 tháng 9

Đơn ghi danh không cứu xét dựa trên cơ sở nộp trước hay sau, nên thời gian nộp đơn không ảnh hưởng đến vị trí trong danh sách chờ và cần nộp đơn trong hạn kỳ nêu trên. Continue reading Văn Phòng DB Trí Tạ tiếp tục phát đơn & giúp điền đơn ‘Housing’ đến 29 tháng 9

Văn phòng Dân Biểu Trí Tạ cũng nhận giúp điền đơn Housing cho cư dân Quận Cam

Việc phát và giúp điền đơn hoàn toàn miễn phí, bắt đầu từ ngày 18 đến 29 tháng 9, 2023; 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu tại Văn Phòng Dân Biểu Trí Tạ – 14361 Beach Blvd., Suite 211, Westminster. Continue reading Văn phòng Dân Biểu Trí Tạ cũng nhận giúp điền đơn Housing cho cư dân Quận Cam

Hội chợ y tế có chích ngừa miễn phí cho cao niên tại Garden Grove

Những người tham dự sẽ nhận được quà tặng miễn phí từ các hội đoàn tham gia, như là CalOptima, Adult Protective Services, và nhiều hội đoàn khác. Những hoạt động tại hội chợ bao gồm hội họa, âm nhạc, và một bữa ăn miễn phí. Continue reading Hội chợ y tế có chích ngừa miễn phí cho cao niên tại Garden Grove

Thành phố Garden Grove thông báo chương trình ‘JOBS 1st’ để hỗ trợ cho doanh nghiệp địa phương

Chương trình ‘JOBS 1st’ cung cấp các khoản vay không tiền lời lên đến $50,000 và chương trình tài trợ lên đến $25,000 cho các doanh nghiệp hợp pháp tại Garden Grove. Continue reading Thành phố Garden Grove thông báo chương trình ‘JOBS 1st’ để hỗ trợ cho doanh nghiệp địa phương

Cảnh sát Garden Grove tổ chức chương trình ‘National Night Out’ gặp gỡ cùng cộng đồng

Chương trình miễn phí này tạo cơ hội để cộng đồng gặp gỡ các nhân viên tuần tra và phòng chống tội phạm, cũng như tìm hiểu về các chương trình bảo vệ khu phố và cách tham gia. Continue reading Cảnh sát Garden Grove tổ chức chương trình ‘National Night Out’ gặp gỡ cùng cộng đồng

Dân Biểu Trí Tạ: Hạ Viện California đã thông qua nghị quyết ‘Little Saigon Freeway’

“Để chung vui với sự phát triển của Cộng đồng người Việt tại Quận Cam, tôi rất biết ơn các đồng viện đã ủng hộ nghị quyết ACR 71,” DB Trí Tạ phát biểu. Continue reading Dân Biểu Trí Tạ: Hạ Viện California đã thông qua nghị quyết ‘Little Saigon Freeway’

Garden Grove thông báo chương trình ‘Job 1st’ hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương

Chương trình ‘JOBS 1st’ cung cấp khoản vay không tiền lời lên đến $50,000 và chương trình tài trợ (grant) lên đến $25,000 cho các doanh nghiệp hội đủ điều kiện để tạo ra hoặc duy trì việc làm tại Garden Grove. Continue reading Garden Grove thông báo chương trình ‘Job 1st’ hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương

Dân Biểu Trí Tạ giới thiệu ACR 71 chỉ định một phần của Freeway I-405 là ‘Xa Lộ Little Saigon’

Đoạn xa lộ I-405 từ đường Bolsa Chica đến đường Magnolia là “Xa Lộ Little Saigon” để tiếp tục công nhận tầm quan trọng về kinh tế và văn hóa của Little Saigon ở miền nam California. Continue reading Dân Biểu Trí Tạ giới thiệu ACR 71 chỉ định một phần của Freeway I-405 là ‘Xa Lộ Little Saigon’

Thông cáo báo chí: Dự luật hạn chế giá điện của Dân Biểu Tiểu Bang Trí Tạ đã được ủy ban thông qua

AB 1710 sẽ hạn chế quyền tăng giá của các công ty điện lực tư vượt quá tỷ lệ lạm phát. Dự luật này hiện đang được chuyển đến Ủy Ban Phân Bổ Ngân Sách. Continue reading Thông cáo báo chí: Dự luật hạn chế giá điện của Dân Biểu Tiểu Bang Trí Tạ đã được ủy ban thông qua