Văn Phòng Dân Biểu Trí Tạ  mở cửa 7 ngày trong tuần giúp điền đơn ‘Housing’ đến 29 tháng 9

Công việc này hoàn toàn miễn phí, bắt đầu từ ngày 18 đến 29 tháng 9, 2023; từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa tại văn phòng của Dân Biểu Trí Tạ. Continue reading Văn Phòng Dân Biểu Trí Tạ  mở cửa 7 ngày trong tuần giúp điền đơn ‘Housing’ đến 29 tháng 9

Cùng chào đón Tết Trung Thu không khói thuốc!

Để bắt đầu chặng đường của riêng bạn trong hành trình thay đổi hoặc hỗ trợ cho một người thân, hãy liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt số 1-800-778-8440, vào trang mạng http://www.asq-viet.org, hoặc nhắn tin “Bỏ hút thuốc” đến số 66819. Continue reading Cùng chào đón Tết Trung Thu không khói thuốc!

Giới thiệu sách mới ‘ Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Hải Ngoại’ Chủ Nhật 24 tháng 9

Viện Nghiên Cứu Lịch Sử Và Văn Hóa sẽ ra mắt cuốn sách đầu tay có nhan đề Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Hải Ngoại. Đây là một công trình biên soạn công phu về lịch sử cận đại của một số tác giả có tiếng tăm trong cộng đồng người Việt tại Nam California và Texas. Continue reading Giới thiệu sách mới ‘ Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Hải Ngoại’ Chủ Nhật 24 tháng 9