Thành Phố Garden Grove giới thiệu tân Tổng Quản Trị Lisa Kim

Lisa Kim có thực tài, tinh thần hăng say phục vụ, chắc chắn sẽ mang lại nhiều thành quả tốt cho Garden Grove. Lisa Kim là người gốc Á Châu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Tổng Quản Trị một thành phố đa sắc dân của California. Continue reading Thành Phố Garden Grove giới thiệu tân Tổng Quản Trị Lisa Kim