Người kỹ sư trẻ gốc Việt và nước mắm cá hồi  tinh khiết sản xuất tại Vương Quốc Na Uy

Điều làm Nguyễn Văn Trung thôi thúc bắt tay vào dự án này lại chính là nỗi hổ thẹn: Một người Việt, được ăn nước mắm từ khi còn nằm trong bụng mẹ, nhưng bản thân cùng rất nhiều bạn bè chưa từng được ăn qua nước mắm thật 100% từ cá một lần nào. Continue reading Người kỹ sư trẻ gốc Việt và nước mắm cá hồi  tinh khiết sản xuất tại Vương Quốc Na Uy

Đại Tạng Kinh Việt Nam giai đoạn 1 được ra mắt ở Little Saigon

Chúng tôi thỉnh cầu các chư tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử khắp nơi vì tâm nguyện cúng đường Chánh Pháp, vì nguyện vọng được chứng kiến trong đời một bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt chuẩn mực, mang tầm vóc quốc tế, xứng đáng với chiều dài 2000 năm Phật giáo trên quê hương Việt Nam, hãy đóng góp trí lực và tài lực cho công trình lâu dài này. Continue reading Đại Tạng Kinh Việt Nam giai đoạn 1 được ra mắt ở Little Saigon