Đại Tạng Kinh Việt Nam giai đoạn 1 được ra mắt ở Little Saigon

Chúng tôi thỉnh cầu các chư tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử khắp nơi vì tâm nguyện cúng đường Chánh Pháp, vì nguyện vọng được chứng kiến trong đời một bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt chuẩn mực, mang tầm vóc quốc tế, xứng đáng với chiều dài 2000 năm Phật giáo trên quê hương Việt Nam, hãy đóng góp trí lực và tài lực cho công trình lâu dài này. Continue reading Đại Tạng Kinh Việt Nam giai đoạn 1 được ra mắt ở Little Saigon

Lễ tưởng niệm nạn nhân bị cộng sản sát hại trên Tỉnh Lộ 7

Tất cả đã đến với mục đích thắp nén hương tưởng niệm những người vô tội, trong đó có các cụ già, các bà mẹ, các trẻ em trên đường vượt thoát Việt Cộng đã bị quân Cộng sản tàn sát dã man trên tỉnh lộ 7 vào tháng 3 năm 1975. Continue reading Lễ tưởng niệm nạn nhân bị cộng sản sát hại trên Tỉnh Lộ 7