Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt tổ chức tiệc gây quỹ chăm sóc bệnh nhân ở viện dưỡng lão

Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt chăm sóc đồng hương ở viện dưỡng lão đã 7 năm qua. Năm nay, Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt tiếp tục gây quỹ giúp các cụ già trong viện dưỡng lão trong buổi hội ngộ kỳ 7 diễn ra vào chiều, Chủ Nhật tại Garden Grove. Continue reading Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt tổ chức tiệc gây quỹ chăm sóc bệnh nhân ở viện dưỡng lão

Các dân cử giúp đồng hương điền đơn xin trợ cấp Housing

Còn một nơi vẫn sẵn sàng giúp đồng hương nào muốn xin housing có thể đến để được giúp. Đó là Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) do cô Becky Nguyễn, Giám Đốc Điều Hành phụ trách, ở địa chỉ: 17150 Newhope Street, Suite 203, Fountain Valley, CA 92708. Để được trợ giúp xin gọi (888) 497-1511. Continue reading Các dân cử giúp đồng hương điền đơn xin trợ cấp Housing

Họp báo kêu gọi cao niên trên 55 tuổi tham gia khảo sát

Thống Đốc Gavin Newsom của California đã yêu cầu tất cả 58 Quận Hạt toàn tiểu bang phải làm một thống kê hoặc một cuộc thăm dò, tham khảo để lấy được những tin tức và dữ kiện về nhu cầu của các vị cao niên từ 55 tuối trở lên trong Quận. Continue reading Họp báo kêu gọi cao niên trên 55 tuổi tham gia khảo sát

Cần người luyện thi Quốc Tịch, Họp mặt Ái Hữu Cựu Tù CS Suối Máu, Họp mặt Ái Hữu Sóc Trăng…

Cần người luyện thi Quốc Tịch, Họp mặt Ái Hữu Cựu Tù CS Suối Máu, Họp mặt Ái Hữu Sóc Trăng, Đại Hội Toàn Cầu Continue reading Cần người luyện thi Quốc Tịch, Họp mặt Ái Hữu Cựu Tù CS Suối Máu, Họp mặt Ái Hữu Sóc Trăng…