Dư luận bất bình việc CSVN thả bốn tiếp viên Vietnam Airlines mang ma túy vào Việt Nam

Đa số cho rằng, lâu nay ở Việt Nam, một khi bị phát hiện vận chuyển hay buôn bán ma túy là sẽ bị tù hoặc tử hình tùy theo mức độ, cho dù bị cáo có kêu oan, như trường hợp bà Nguyễn Thị Hiệp, một công dân Canada gốc Việt bị phía Việt Nam tử hình năm 2000 với tội buôn lậu ma túy. Continue reading Dư luận bất bình việc CSVN thả bốn tiếp viên Vietnam Airlines mang ma túy vào Việt Nam