Chữ Hiếu trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo

(Nguồn hình: http://hoahao.org)

Bài NGUYỄN HUỲNH MAI

Người Việt Nam sống nơi hải ngoại, hàng năm ngoài hai ngày lễ của Mẹ và lễ của Cha theo truyền thống Tây phương, còn có lễ Vu Lan, Mùa Báo Hiếu để tưởng nhớ đến công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Đây cũng là dịp cho chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như các bậc tiền nhân, anh hùng tử sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.

Cũng nhân dịp này chúng ta cùng nhau suy nghiệm những lời giáo huấn của Đức Huỳnh Giáo Chủ về chữ Hiếu qua giáo lý của Ngài.

Trong Sấm Giảng quyển 6: Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo; phần Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết:

“Đức Phật Thầy Tây An thưở xưa thường khuyến khích các môn nhơn đệ tử rằng: Muốn làm xong hiếu nghĩa, có bốn điều ân ta cần phải hy sinh gắng gổ mới mong làm trọn.”

Bốn điều ân đó là: ân Tổ Tiên cha mẹ, ân Đất Nước, ân Tam Bảo và ân Đồng Bào Nhân Loại. Ân Tổ Tiên Cha Mẹ là điều ân mà chúng ta phải thực hiện trước tiên.

Ngài đã dạy tín đồ rất kỹ:

“Ta sanh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan, trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc, nhưng sanh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên nên khi biết ơn cha mẹ, cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa.
“Muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta rán chăm chỉ nghe lời, chớ nên xao lãng, làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta rán hết sức tìm cách khuyên lơn ngăn cản. Chẳng thế ta cần phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Rán cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Lúc cha mẹ quá vãng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân.”

Trong bài thơ Dặn Dò Bổn Đạo, viết tại làng Hòa Hảo năm Canh Thìn, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khuyên:

 “Con người có Tổ có Tông,
 Học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ?
Hiếu trung truyện tích sờ sờ,
Người đời phải biết phượng thờ Mẹ Cha.”

Hay trong Sấm Giảng quyển Nhứt Khuyên Người Đời Tu Niệm, Ngài cho rằng:

“Phật, Trời thương kẻ nhu mì,
 Trọng Cha, Yêu Chúa kính vì Tổ Tông”

Ngài đã khuyên con cái phải biết kính trọng cha mẹ qua trong Sấm Giảng quyển Nhì: Kệ Dân của Người Khùng như sau:

 “Thấy bá tánh nghinh tân yểm cựu,
Học ai mà ngang ngược nhiều lời.
Phụ Mẹ Cha khinh dễ Phật Trời,
Chẳng có kể công sanh dưỡng dục”.

Ngoài việc phụng dưỡng mẹ cha lúc sinh thành, Đức Huỳnh Giáo Chủ còn khuyên chúng ta nên lo tu hành để cứu ông bà cha mẹ. Trong bài Giải Thoát Cửu Huyền viết tại Bạc Liêu năm Tân Tỵ 1941, Ngài dạy tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo rằng:

 “Rán tu đắc đạo cứu cửu huyền,
Thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên.
Ngõ đáp ơn dày công sáng tạo,
Cho ta hình vóc học cơ huyền.”

Hoặc trong Sám Giảng quyển Nhì: Khuyên Người Đời Tu Niệm, Ngài viết:

“Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa,
Vọng Cửu Huyền sớm tối mới mầu.
Chữ Nam Mô dẹp bớt lòng sầu,
Sau thấy được nhà Tiên cửa Thánh.”

Trong bài Cho Ông Cò Tàu Hảo viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ 1942, Ngài khuyên dạy chúng ta như sau:

“Ngày nào đắc được lục thông,
Vớt hồn cha mẹ, tổ tông bảy đời.
Về cực lạc thảnh thơi an dưỡng,
Ấy là ngày ban thưởng công tu.
Chúc cho đó vẹt mây mù,
Vững vàng bất thối công phu vuông tròn.
Đến ngày biển cạn non mòn,
Tứ ân đã trả chẳng còn tội căn.”

Trong Sấm Giảng Thi Văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ngoài việc khuyên chúng sanh tu hành, thực hiện Tứ Ân, Ngài luôn khuyên người Việt Nam chúng ta nên nhớ và trở về nguồn cội con Rồng cháu Tiên của mình. Trong “Nang Thơ Cẩm Tú”, viết tại làng Nhơn Nghĩa , Đức Thầy khuyên nhủ tín đồ:

 “Đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông,
Chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ”

Và trong bài “Bóng Hồng”, viết tại nhà thương Chợ Quán năm Canh Thìn 1940, Ngài đã nhấn mạnh về nguồn cội của chúng ta như sau:

 “Cốt xưa thiệt giống Lạc Hồng,
Trên hòa dưới thuận một lòng mến yêu!

Leave a Reply