Chương trình ca nhạc ‘Tạ Tình’ chiều Chủ Nhật 5/11

“Tạ Tình” đánh dấu lịch-trình sinh-hoạt mới cho Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học, từ nay sẽ là chiều Chủ Nhật thứ nhì của mỗi tháng, (trừ chương trình “Tạ Tình”, vào Chủ Nhật đầu tiên, ngày 5 tháng 11, 2023).

Nhân dịp này, Viện tri ân các anh chị em CLBVN VVH và thân-hưũ đã gắn bó sinh hoạt với Viện trong các năm qua.  “Tạ Tình” là buổi đầu trong loạt chương-trình để Viện gởi lời tri-ân chân-thành đến anh chị em và thân-hưũ. Để giúp Viện ghi nhận và cảm ơn những tấm lòng thiết-tha với văn-hoá, nhiệt tình góp phần duy trì môi-trường sinh-hoạt Việt học, kính mong quí-vị nhiệt-tình hỗ trợ chương-trình này.  Sự hiện-diện của quí-vị là niềm khích-lệ cho Viện Việt-Học nói chung, và cho anh chị em thiện-nguyện-viên nói riêng.  

Viện chân-thành cảm tạ các tác-giả mà tác-phẩm chọn-lọc cuả họ sẽ do CLBVN VVH và thân-hữu trình bày trong chương-trình này.  Xin chân-thành cảm ơn sự quan-tâm hỗ-trợ, tiếp tay phổ biến và tham dự cuả Quí-vị.  Kính chúc Quí-vị cùng quí quyến vạn sự an-lành.

Trân-trọng,
Viện Việt-Học

Leave a Reply