Cộng Đồng Việt Nam tiếp nhận Nghị Quyết ACR 45 công nhận Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam

Nghị Quyết ACR 45

Bài Luật Sư NGUYỄN QUỐC LÂN

SACRAMENTO – Nghị Hội Tiểu Bang California đã thông qua và đại diện cộng đồng Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận Nghị Quyết ACR 45 trong một buổi lễ đơn giản nhưng nghiêm trang ngay bên cạnh tòa nhà Nghị Hội vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ Năm, 11 tháng 5.

Buổi lễ được phổ biến trên VietNets TV trên Youtube:

Nghị Quyết ACR 45 công nhận ngày 11 tháng 5 là Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam. Đây là tiểu bang thứ hai công nhận một nghị quyết tương tự như vậy trong gần 30 năm qua sau khi tiểu bang Virginia và Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Nghị Quyết Quốc Hội cũng công nhận ngày 11 tháng 5 năm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam vào năm 1994. Trong gần 30 năm qua, cộng đồng Việt vẫn hàng năm tổ chức ngày vận động cho nhân quyền cho Việt Nam vào đúng ngày này để liên tục đẩy mạnh vấn đề vận động cho nhân quyền tại Việt Nam.

Dân Biểu Trí Tạ đang trình bày về Nghị Quyết ACR 45 bên ngoài tòa nhà Nghị Hội California tại Sacramento ngày 11 tháng 5, 2023.

Tham dự trong buổi lễ có Dân Biểu Tạ Đức Trí, Khu Vực 70 từ Quận Cam, thành viên bảo trợ từ Hạ Viện, Nghị Sĩ Tom Umberg, thành viên bảo trợ từ Thượng Viện Tiểu Bang, cùng với Dân Biểu Stephanie Nguyễn, Khu Vực 10 tại Sacramento, và Dân Biểu Ash Kalra, Khu Vực 25 từ San Jose, là các thành viên đồng bảo trợ. Nghị Quyết ACR 45 đã được tất cả các thành viên dân biểu và nghị sĩ tiểu bang đồng hỗ trợ khi được đưa ra trước Hạ Viện và Thượng Viện Tiểu Bang vào tháng Tư vừa qua. Tuần lễ đó cũng đánh dấu Tháng Tư Đen lần thứ 48 sau ngày Sài Gòn mất năm 1975.

Cùng tham dự trong phái đoàn dân biểu Hạ Viện còn có các dân biểu khác như Dân Biểu Bác Sĩ Cory Jackson, Khu Vực 70, Dân Biểu Lackey, Dân Biểu Josh Lowenthal, Dân Biểu Devin Mathis và Dân Biểu Alanis. Ngoài ra trong số các dân cử còn có Cựu Dân Biểu Trần Thái Văn hiện là Chánh Văn Phòng cho Giám Sát Viên Andrew Đỗ từ Quận Cam, Chánh Biện Lý Thiện Hồ từ Sacramento và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục từ Học Khu Garden Grove tại Quận Cam.

Nghị Sĩ Tom Umberg đang phát biểu về Nghị Quyết ACR 45 bên ngoài tòa nhà Nghị Hội California tại Sacramento ngày 11 tháng 5, 2023.

Từ phía Cộng Đồng Việt Nam có hai nhà báo Nghê Lữ và Huỳnh Lương Thiện là hai vị đồng trưởng ban tổ chức, Bác Sĩ Phạm Đức Vượng, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam tại Miền Bắc Cali; Ông Mai Khuyên, Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali; Bà Ngọc Bích, Chủ Tịch Hội Cao Niên; Ông Văn Tuấn và Dương Hạ Phong, Gia Đình Mũ Xanh Bắc Cali; Bà Trần Dung, chủ nhân nhà hàng Crema Coffee; Ông Đặng Long, Nhóm Phụng Sự Cộng Đồng, Ông Bà Lê Văn Ý và Cao Thị Tình đại diện cho nhóm Lương Tâm Công Giáo, và Bà Diệu Chân, Đại diện Đảng Việt Tân. Ngoài ra, Ông Huỳnh Lương Thiện còn Đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền VN và Ông Nghê Lữ, Đại diện cho DB Trí Tạ tại San Jose.

Trong phần phát biểu từ các vị dân cử tại Nghị Hội California như DB Tạ Đức Trí, NS Tom Umeberg, DB Ash Kalra, DB Cory Jackson, mọi người đã nêu rõ quyết tâm hỗ trợ cộng đồng Việt Nam trong mục tiêu đấu tranh và vận động cho nhân quyền tại Việt Nam vì đây là vấn đề vẫn còn tồn tại sau hơn 48 năm Chiến Tranh Việt Nam chấm dứt. Thay mặt cho cộng đồng Việt Nam, BS Phạm Đức Vượng đã nêu ra đây là biến cố trọng đại lần thứ hai cho cộng đồng Việt Nam tại California sau biến cố thứ nhất là Thống Đốc Arnold Schwareneger ban hành Sắc Lệnh Hành Pháp để công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam vào năm 2005.

Buổi lễ tiếp nhận Nghị Quyết ACR 45 bên cạnh tòa nhà Nghị Hội vào sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 5.

Công cuộc đấu tranh và vận động cho nhân quyền tại Việt Nam vẫn luôn luôn là nỗ lực hàng đầu trong cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ cũng như tại hải ngoại sau gần 50 năm lưu vong chính vì nhà cầm quyền CSVN vẫn luôn đàn áp và vi phạm nhân quyền đối với người dân trong nước. Việt Nam hiện là quốc gia có thành tích vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và đang được đưa vào danh sách đáng quan tâm (Countries of Concern) theo báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và là quốc gia có thành tích đàn áp báo chí tệ hại nhất trong số 180 quốc gia trên toàn thế giới, chỉ sau Bắc Hàn và Trung Cộng, theo báo cáo của các tổ chức báo chí tự do.

Cũng trong cùng ngày 11 tháng 5, bốn dân biểu liên bang tại Hạ Viện Hoa Kỳ đã đề nghị dự luật tại Hạ Viện nhằm chế tài các viên chức thuộc Bộ Công An CSVN vì những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. https://www.voatiengviet.com/a/nhom-dan-bieu-my-dua-ra-du-luat-nhan-quyen-nham-vao-quan-chuc-bo-cong-an-vn/7090408.html

 Dự luật này đã được công bố tại Hoa Thịnh Đốn để hỗ trợ cho ngày 11 tháng 5 là ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam. Nhóm dân biểu liên bang gồm có DB Chris Smith, từ Missouri, DB Zoe Lofgren từ San Jose, và hai DB Michelle Steel và Lou Correa từ Quận Cam. Đây là nhóm dân biểu liên bang đã từng vận động đấu tranh cho nhân quyền cho Việt Nam trong nhiều năm qua.

Các dân biểu liên bang đã hỗ trợ cho ngày 11 tháng 5 là ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam. gồm có, từ trái, DB Chris Smith, từ Missouri, DB Zoe Lofgren từ San Jose, DB Lou Correa, và DB Michelle Steel từ Quận Cam.

Nghị Quyết ACR 45 và các dự luật về nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ thổi một làn sinh khí mới cho nỗ lực đấu tranh và vận động cho nhân quyền tại Việt Nam. Ban Vận Động cho Nghị Quyết ACR 45 xin kêu gọi cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi hãy vận động các vị dân cử trong địa phương của mình để thông qua các nghị quyết tương tự như ACR 45 để đẩy mạnh mạnh nỗ lực vận động cho nhân quyền cho Việt Nam từ khắp mọi nơi trên toàn cõi Hoa Kỳ.

Leave a Reply