Dân Biểu Trí Tạ giới thiệu AB 778 giúp các tiểu thương đang gặp khó khăn

Dân Biểu Trí Tạ

Thông báo ngày 23 tháng 2, 2023

SACRAMENTO – Dân Biểu Trí Tạ (địa hạt 70) đã đưa ra dự luật AB 778 nhằm hoãn khoản thuế nhượng quyền thương mại tối thiểu là $800 cho từng doanh nghiệp nhỏ mới thành lập cho đến khi doanh nghiệp đó đạt tổng doanh thu ít nhất $20,000 trong một năm.

“Đại dịch đã gây khó khăn cho tất cả chúng ta, nhưng các tiểu thương ở California là bị ảnh hưởng nặng nề nhất,” ông dân biểu cho biết. “AB 778 sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở thương mại mở ở tiểu bang California và dần phát triển ổn định trước khi bị đánh thuế hàng năm.”

Thuế nhượng quyền thương mại tối thiểu $800 Mỹ kim được áp dụng trên hầu hết tất cả các cơ sở kinh doanh hoạt động ở California và còn có thể cao hơn nhiều dựa trên thu nhập. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất trên toàn quốc.

Các chủ doanh nghiệp nhỏ ở California cùng với nhân viên của họ đã bị thiệt hại nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và lệnh đóng cửa bắt buộc của tiểu bang. Thuế quá cao và các quy định nặng nề đã khiến hàng chục ngàn tiểu thương phải rời khỏi tiểu bang hoặc đóng cửa hoàn toàn.

“AB 778 sẽ hỗ trợ những người dân California khao khát kinh doanh nắm lấy cơ hội này để mở doanh nghiệp cho riêng họ. Các doanh nghiệp phát triển mạnh đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của tiểu bang chúng ta,” ôngTrí Tạ khẳng định.

Dân Biểu Trí Tạ đại diện cho phía tây bắc Quận Cam trong Cơ Quan Lập Pháp California. Địa hạt 70 bao gồm các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Stanton, Westminster, và một phần của Huntington Beach, Santa Ana và Seal Beach.

Leave a Reply