Dân Việt vẫn lo bị nghèo đói

Một tường trình mới công bố cho biết nghèo đói vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người dân tại Việt Nam, đặc biệt là sau hậu quả của đại dịch Covid-19, mặc dù nhiều người bày tỏ lạc quan về tăng trưởng kinh tế.

Tập tường trình mang tên “Chỉ Số Hiệu Quả Quản Trị và Hành Chính Công” cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI-Public Administration Performance Index) năm 2022 được công bố hôm thứ Tư, 12/4, phản ánh sự lạc quan của công chúng về nền kinh tế quốc gia, với 66.1% số người được hỏi đánh giá nền kinh tế quốc gia tốt vào năm 2022, tăng 19.4% so với năm trước.

Tỷ lệ người dân Việt Nam đánh giá điều kiện kinh tế là “tồi tệ” giảm từ 19.8% của năm 2021 xuống chỉ còn 6.1% vào năm 2022.

Tường trình cũng cho biết mặc dù 56% số người được hỏi cho rằng điều kiện kinh tế hộ gia đình của họ có tốt hơn vào năm 2022, nhưng tỷ lệ này vẫn thuộc mức thấp nhất kể từ năm 2012.

Trong khi đó, nghèo đói quay trở lại là mối quan tâm hàng đầu của người dân tại Việt Nam, với 22.13% số người được hỏi chọn đây là vấn đề cấp bách nhất.

Ngoài ra, số người dân xem điều kiện kinh tế hộ gia đình của họ thuộc diện “nghèo” cũng tăng lên vào năm 2022, phản ánh tác động đang diễn ra của đại dịch.

Báo cáo cũng cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của người dân về các vấn đề quan trọng trong năm 2022. Số người lo ngại về các vấn đề sức khỏe và bảo hiểm giảm mạnh, với chỉ có 6.38% số người được hỏi cho rằng đây là vấn đề quan trọng nhất.

Tường trình cũng nhấn mạnh đến tỷ lệ người dân bày tỏ lo ngại về tham nhũng vào năm 2022 tăng 4.8% so với năm trước. Tình trạng gia đình trị trong tuyển dụng lao động Nhà Nước và tham nhũng trong đăng ký đất đai được cho là những yếu tố thúc đẩy đằng sau tình trạng này.

Tường trình cũng lưu ý rằng tính minh bạch là một yếu tố quan trọng trong việc giảm tham nhũng bằng cách phơi bày những hành vi sai trái tiềm ẩn. Tuy nhiên, tường trình cho biết có rất ít tiến bộ trong khía cạnh tính minh bạch trong quá trình ra quyết định ở địa phương.

Tường trình PAPI cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, với 16.117 người tham gia được lựa chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh thành của Việt Nam. Tường trình nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả của chính phủ trong quản trị, hành chính công và cung cấp dịch vụ công hàng năm.

(Nguồn: Vietnam News / VOA Tiếng Việt)

Chú thích hình: Những người sống trong một xóm nghèo tại Sài Gòn thời dịch. (VN Thời Báo)

Leave a Reply