Hàng trăm ngàn người sắp bị cắt Medi-Cal tại Nam California

(Alexander Grey/ Unsplash)

Những ai được trợ cấp y tế theo chương trình liên bang Medicaid, gọi là Medi-Cal tại California, có thể bị cắt ra khỏi chương trình này mà sớm nhất là trong tháng Tư tới đây.

Hiện nay Hoa Kỳ đang có khoảng 84 triệu người được bảo hiểm sức khỏe bởi chương trình Medicaid do chính phủ tài trợ, kể cả 20 triệu người có thêm từ tháng 1 năm 2020, ngay trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Khi bắt đầu đại dịch, chính phủ liên bang đã cấm các tiểu bang không được chấm dứt Medicaid của nhiều người, ngay cả khi họ không còn đủ điều kiện. Nhưng sau 3 năm, hiện các tiểu bang đã bắt đầu xét lại tình trạng của người nhận Medicaid xem họ có đủ điều kiện không, thì có tới 14 triệu người có thể mất Medicaid trên toàn quốc.

Riêng tại Nam California, các chuyên gia ước lượng số người sắp mất Medi-Cal tại Quận Cam là 160,000 người và Hạt Los Angeles là 330,000 người.

Trước đại dịch, mọi người sẽ mất bảo hiểm Medicaid nếu họ kiếm được quá nhiều tiền để đủ điều kiện tham gia chương trình, hay họ nhận được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua công ty mà họ làm việc, hoặc chuyển đến một tiểu bang mới. Khi đại dịch bắt đầu, chính phủ liên bang đã cấm việc chấm dứt này.

Nhưng trong năm tới, các tiểu bang sẽ được yêu cầu bắt đầu kiểm lại tình trạng của mọi người tham gia Medicaid. Mọi người sẽ phải điền vào các mẫu để xác minh thông tin cá nhân của họ, bao gồm địa chỉ, lợi tức và số người trong gia đình.

Một số tiểu bang đang làm nhanh hơn để kiểm tra tính đủ điều kiện. Arizona, Arkansas, California, Florida, Idaho, Iowa, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, West Virginia nằm trong số các tiểu bang sẽ bắt đầu loại bỏ những người nhận Medicaid không đủ điều kiện sớm, vào tháng Tư. Các tiểu bang khác sẽ bắt đầu thực hiện bước đó vào tháng Năm, tháng Sáu hoặc tháng Bảy.

Không phải tất cả mọi người sẽ bị cắt khỏi chương trình cùng một lúc. Các tiểu bang sẽ xác minh tình trạng của tất cả trong khoảng thời gian từ chín tháng đến một năm.

Nếu nhận Medicaid, bạn phải cập nhật thông tin liên lạc, bao gồm địa chỉ nhà riêng, số điện thoại và email lên tiểu bang mà bạn nhận trợ cấp. Các tiểu bang sẽ gửi một mẫu đơn gia hạn đến nhà của bạn. Chính phủ liên bang cũng yêu cầu các tiểu bang liên lạc với bạn theo cách khác -– qua điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc email –- để nhắc bạn điền vào mẫu.

Hầu hết các tiểu bang đã dùng cách nhắn tin cho những việc như nhắc nhở bệnh nhân chích ngừa Covid-19 hoặc đi khám bác sĩ. Nhưng việc gửi tin nhắn hàng loạt về tình trạng đủ điều kiện của Medicaid sẽ là điều mới mẻ. Bạn sẽ có ít nhất 30 ngày để điền vào mẫu. Nếu bạn không điền, các tiểu bang sẽ có thể loại bạn khỏi Medicaid.

Nhiều người không còn đủ điều kiện nhận Medicaid có thể chuyển sang bảo hiểm Affordable Care (Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng), nơi họ sẽ tìm thấy các lựa chọn bảo hiểm chi phí dưới 10 đô la một tháng.

Nhưng các bảo hiểm có sẵn trên thị trường này vẫn sẽ khác rất nhiều so với Medicaid. Chi phí tự trả và đồng thanh toán thường cao hơn. Ngoài ra, mọi người sẽ cần kiểm tra xem các gói bảo hiểm được cung cấp thông qua thị trường có còn chi trả cho bác sĩ của họ hay không.

Một giai đoạn ghi danh đặc biệt sẽ mở ra cho những người bị chấm dứt Medicaid, bắt đầu vào ngày 31 tháng 3 và kéo dài đến ngày 31 tháng 7 năm 2024. Những người mất bảo hiểm Medicaid sẽ có tối đa 60 ngày để đăng ký sau khi mất bảo hiểm, theo hướng dẫn của Trung Tâm Hỗ Trợ Medicare và Medicaid được gửi đến các tiểu bang vào tháng trước.

Hơn một nửa số trẻ em Hoa Kỳ nhận được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua Medicaid hoặc Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Trẻ Em ( CHIP Children’s Health Insurance Program).

Ngay cả khi nhận được thông báo bạn không còn đủ điều kiện nhận Medicaid, thì có khả năng con bạn vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình hoặc bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua CHIP, hoặc bảo hiểm cho trẻ em có gia đình kiếm được nhiều tiền đủ điều kiện nhận Medicaid nhưng không kiếm đủ tiền để mua bảo hiểm y tế tư nhân.

Từ 80% đến 90% phần trăm trẻ em sẽ vẫn đủ điều kiện tham gia các chương trình đó, theo ước tính từ Trung Tâm Trẻ Em và Gia Đình của Viện Chính Sách Y Tế Đại Học Georgetown.

Leave a Reply