Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH công bố tài chánh Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 16

Ông Nguyễn Dinh, Phó Nội Vụ (thứ nhì từ bên phải) trong Chủ Tọa Đoàn, đang công bố kết quả thu, chi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ thứ 16 tại cuộc họp báo ngày 30 tháng 9, 2023, tại tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE – Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã tổ chức cuộc họp báo vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 9, 2023 tại Thư Viện Việt Nam để công bố kết quả thu, chi trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ thứ 16.

Trên bàn chủ tọa có bà Nguyễn Thanh Thủy (Hội Trưởng), ông Nguyễn Dinh (Phó Nội Vụ), ông Bùi Đẹp (Thư Ký), ông Đặng Kim Thu (Cố Vấn). Ngoài ra trong Ban Điều Hành còn có ông Trần Xuân Tin (Phó Ngoại Vụ), ông Nguyễn Anh Vũ (phụ trách chương trình mỗi gia đình một TPB). Ông Đinh Quang Truật và bà Thanh Hà (Thủ Quỹ). Tham dự cuộc họp báo ngoài một số phóng viên báo chí còn có mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ), một số đồng hương và giới truyền thông.

Sau nghi thức chào cờ, mọi người dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Đại tá Nguyễn Hồng Quyền và cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn là những vị sáng lập và tích cực điều hành Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH đem lại nhiều thành quả cho các TPB/QP/VNCH tại quê nhà.

Sau đó, bà Hội Trưởng ngỏ lời chào và cám ơn tất cả các vị hiện diện. Bà cho biết, thông thường sau Đại Hội Cám Ơn Anh khoảng ba tuần lễ để kết toán sổ sách, Ban Điều Hành sẽ họp báo thông báo rõ ràng chi tiết thu, chi trong Đại Nhạc Hội, và đây là buổi họp báo sau Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ Thứ 16 tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 9, 2023 tại QD Studio, Westminster.

Chủ tọa đoàn đã công bố kết quả như sau:

Tiền bán vé: $20,680
Tiền ân nhân đóng góp trong ngày ĐNH (7/9/2023): $106,101
Tiền ân nhân gửi đến Hội : $157,054.93
Tiền ân nhân cho qua Credit Card, Zell & Pay Pal: $16,658
Tổng cộng: $300,493.93

Chi Tiết các mục Chi cho ĐNH:
Thuê hội trường, ghế, security và Ban Nhạc Quốc Thăng: $19,750
Chi phí cho ca sĩ: $18,100. TV Production: $15,650 (Saigon New TV, Phố Bolsa, SGTV, LSGTV, LS Radio, Viet TV, Viên Thao).
Chi phí thâu quảng cáo: $5,340, Ban Nhạc Nghĩa Sữa: $2,500, Đăng Thông Báo: Người Việt: $630, Việt Báo: $520, Viễn Đông: $400.
Sound Manager $600 (ba show), Bank charge và check lủng: $536.84 (US Bank), Tiền banner & Check Board: $295 (Wholesale Signs & Printing), Tiền thực phẩm $231.53 (Aldi, Vinh Thái), Poster: $200 (Signex), Flyers: $120 (Nguyễn Thuận), Thiệp Mời: $45.00 (Di Printing), Fee: $41.78 (Pay Pal).
Tổng cộng CHI: $65,372.54

Số tiền còn lại để TPB/QP/VNCH là: $300,493.93 (thu) trừ $65,372.54 (chi) còn lại là = $235,121.39 (Hai trăm ba mươi lăm ngàn một trăm hai mươi mốt đồng và 39 xu).

Sau khi công bố kết quả, các vị trong Ban Chấp Hành cũng nhắc lại các chương trình của hội như mỗi gia đình ở hải ngoại bảo trợ một TPB, và xin nhờ các cơ quan truyền thông phổ biến, kêu gọi đồng hương hưởng ứng.

Leave a Reply