Họp báo kêu gọi cao niên trên 55 tuổi tham gia khảo sát

Katie Trần (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Vào trưa thứ Năm tuần qua, ngày 21 tháng 9, 2023 chính quyền Quận Cam đã tổ chức buổi họp báo tại Thương Xá Phước Lộc Thọ để phổ biến một số điều quan trọng đến các cụ cao niên từ 55 tuổi trở lên. Đông đủ các cơ quan truyền thông Việt, Mỹ, Mễ tham dự.

Luật sư Trần Thái Văn, Chánh Văn Phòng Giám Sát Quận Cam, LS Andrew Đỗ, Địa Hạt 1 đã mời ông An Trần, Giám Đốc Sở Xã Hội Quận Cam, bà Katie Kalvoda (Advance OC), bà Claudia Harris (Office on Aging) và bà Liz Guillew Merchant (CEC County) cùng lên sân khấu với ông.

Trước các ống kính truyền hình, LS Trần Thái Văn nói bằng hai ngôn ngữ Anh – Việt, ông cho biết Thống Đốc Gavin Newsom của California đã yêu cầu tất cả 58 Quận Hạt toàn tiểu bang phải làm một thống kê hoặc một cuộc thăm dò, tham khảo để lấy được những tin tức và dữ kiện về nhu cầu của các vị cao niên từ 55 tuối trở lên trong Quận. Đây là việc rất quan trọng mà Văn Phòng GSV Andrew Đỗ, Địa Hạt 1 muốn tổ chức cuộc họp báo để phổ biến bản khảo sát với các vị cao niên từ 55 tuổi trở lên hầu tìm hiểu nguyện vọng và nhu cầu của giới cao niên để căn cứ vào các dữ liệu này, chính quyền tiểu bang sẽ nghiên cứu và đề ra những biện pháp giúp đỡ thiết thực các cụ cao niên có cuộc sống khỏe mạnh, sống an tâm không phải lo lắng, sợ hãi về bệnh tật, về kỳ thị chủng tộc hay trộm cướp hoặc bất cứ vấn đề gì.

LS Trần Thái Văn (bên phải) giới thiệu vị Giám Đốc Sở Xã Hội và ba cơ quan khác trong Quận Cam liên hệ giúp đỡ các cao niên từ 55 tuổi trở lên. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Văn Phòng GSV Andrew Đỗ kêu gọi các vị cao niên từ 55 tuổi trở lên tích cực tham gia cuộc khảo sát này để quyền lợi và nhu cầu của quý vị được thỏa đáng. Quý vị có thể điền bản khảo sát trên internet khi truy cập Bảng Khảo Sát tại: http://www.olderadultssurvey.com hoặc gọi (949) 415-6898. Hoặc vào trang nhà của chính quyền Quận Cam: http://www.advanceoc.com/olderradults.

Trước cuộc họp báo, cô Katie Trần, MPA là Director of Outreach của Advance, cũng cho Viễn Đông biết mục đích của buổi họp báo (giống như lời trình bày của LS Trần Thái Văn). Ngoài ra, LS. Lê Công Tâm cũng nói với Viễn Đông “lần đầu tiên chúng ta có một người Việt Nam làm Giám Đốc Sở An Sinh Xã Hội Quận Cam là ông An Trần.”

Leave a Reply