Họp báo về việc xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị

Chú thích: Chủ tọa đoàn cuộc họp báo, từ trái: Đỗ Sơn (CSQG), Nguyễn Minh Trì (KSCC), Lê Văn Sáu (KQ), Hoàng Tấn Kỳ (mũ đỏ), BS Nguyễn Hoàng Quân (Bảo Tàng QLVNCH), và Văn Công Mẫn (TSQ). (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE – Việc xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị đã bước sang một bước ngoặc khác, liệu có tiếp tục hay đi vào quên lãng? Để trả lời câu hỏi này, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove vào thứ Năm, ngày 23 tháng 2, 2023.

Tham dự cuộc họp báo có Dr Jacqueline Trinh On đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn, ông Phát Bùi và ông Long Nguyễn (Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali), ông Nguyễn Văn Hùng (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QL/ VNCH), Mũ xanh Trần Thị Huy Lễ (nguyên Chủ Tịch Hội Nữ Quân Nhân QL/ VNCH), ông Võ Thanh Sang (Hội Trưởng Hội TQLC Nam Cali), ông Shu A Cầu (Tập Thể Chiến Sĩ QL/ VNCH Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ) hai mũ xanh Phan Bửu Ngọc và Trần Thuận và một số cơ quan truyền thông.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, chủ tọa đoàn cuộc họp báo là các ông Hoàng Tấn Kỳ, Đỗ Sơn, Nguyễn Minh Trì, Lê Văn Sáu, Văn Công Mẫn và BS Nguyễn Hoàng Quân. Sau khi ngồi vào ghế chủ tọa, MC giới thiệu thành phần tham dự như đã ghi ở trên.

Ông Hoàng Tấn Kỳ thay mặt chủ tọa đoàn ngỏ lời chào và cám ơn quý niên trưởng, chiến hữu và các cơ quan truyền thông đã đến tham dự. Ông cho biết, trước đây Hội Đồng Thành Phố Westminster đã chấp thuận cho xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị và chấp nhận một Ủy Ban Xây Dựng để xúc tiến việc thực hiện. Vì được sự chấp thuận của thành phố nên Ủy Ban đã tổ chức gây quỹ để có phương tiện thực hiện Tượng Đài như mô hình đã được HDTP chuẩn thuận.

Nhưng, vào tháng 11, 2022 Hội Đồng Thành Phố Westminster mới được bầu đã tuyên bố trong buổi họp vào buổi tối ngày 25 tháng 1, 2023 GIẢI THỂ Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị đồng thời HỦY BỎ dự án Xây Dựng Tượng Đài.

Mô hình Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị. (Thanh phong/ Viễn Đông)

Trong khi đó, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài đã tiến hành trả cho cơ sở đúc tượng tại số 815 W.Columbia Ln, Utah ba lần, mỗi lần $97,262.50, chỉ còn một lần nữa sau khi cơ sở đúc tượng đem tượng qua và đặt vào vị trí hoàn chỉnh có sự kiểm tra và chấp nhận của Ủy Ban, lúc đó Ủy Ban sẽ thanh toán hết số tiền còn lại ($97,262.50).

Trước quyết định của HDTP Westminster , Ủy Ban dù đã bị giải thể nhưng không thể phụ lòng tin của các chiến hữu và đồng hương, nhất là những người đã đóng góp vào quỹ xây dựng Tượng Đài nên đã thành lập một danh xưng khác lấy tên là “Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị Foundation” với thành phần nhân sự sau đây:

– Chủ Tịch: Mũ đỏ Hòang Tấn Kỳ

– Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: BS Nguyễn Hoàng Quân, hậu duệ QL/ VNCH, Giám Đốc Viện Bảo Tàng QLVNCH

– Phó Chủ Tịch Nội Vụ:

– Tổng Thư Ký: chiến hữu Đỗ Sơn (CSQG)

– Thủ Quỹ: Văn Công Mẫn (Thiếu Sinh Quân)

Tiểu Ban Tài Chánh và Gây Quỹ:

– Trưởng Tiểu Ban: MD Hoàng Tấn Kỳ

– Phó Tiểu Ban: MX Phan Bửu Ngọc

– Thủ Quỹ: Kỹ sư Nguyễn Minh Trì

Và toàn thể thành phần trong Tiểu Ban Gây Quỹ cũ.

Tiểu Ban Kiến Thiết và Xây Dựng:

– Trưởng Tiểu Ban: Kỹ Sư Nguyễn Minh Trì

Buổi họp báo được tổ chức hôm thứ Năm tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

– Phó Tiểu Ban: Kỹ sư Phạm Ngọc Lân và MD Hoàng Tấn Kỳ. Sau khi giới thiệu thành phần trên, ông Hoàng Tấn Kỳ cho biết đã đi được ¾ đoạn đường, không có lý do gì từ chối nên Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị Foundation quyết thực hiện công trình cho đến khi hoàn tất.

Sau đó, ký giả Đoàn Trọng, ông Phát Bùi, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Shu A Cầu và một vài vị khác đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề pháp lý. Nhưng Chủ Tọa đoàn trả lời “Chúng tôi đang tham khảo với Luật Sư nên chưa thể trả lời trong lúc này.” Và sau đó buổi họp báo kết thúc.

Leave a Reply