Kính mời tham dự Pháp Hội Mandala Quán Âm ở Carlsbad, Hạt San Diego

Tu Viện Quan Âm và Hội Từ Bi Phụng Sự kính mời quý vị tham dự Pháp Hội Mandala Quán Âm vùng San Diego, vào ngày Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, tại trường Trung Học Sage Creek, số 3900 đường Bobcat, Thành Phố Carlsbad.

Chương trình đặc biệt bắt đầu từ 8 giờ sáng gồm có lạy Quán Âm Sám, thuyết pháp và thể dục thân khỏe tâm an và tu Mandala Quán Âm giúp siêu độ vong linh, chuyển hóa nghiệp chướng.

Kính mời quý vị đến tham dự pháp hội miễn phí, có chỗ đậu xe rộng rãi. Chúng tôi có cung cấp ăn trưa và ăn chiều.

Mọi chi tiết, xin quý vị liên lạc điện thoại 714-242-3400

Bài giảng về Pháp Hội Mandala Quán Âm (1/2) trên Youtube:

Bài giảng về Pháp Hội Mandala Quán Âm (2/2) trên Youtube:

Leave a Reply