Kỳ diệu Mẹ Quán Thế Âm!

(Image: Phil Mitchell/ Pexels)

Bài LIÊU NHI

Vườn tôi vốn rất nhiều chim, các loài chim về làm tổ, đặc biệt chim sẻ nhiều vô kể. Các tay thợ săn thường dùng bẫy Trung Quốc (bẫy âm thanh chim gọi bầy và keo dán chuột) để bẫy.

Nhiều lần tôi ra thương lượng với người bẫy, xin họ đừng bẫy chim gần vườn với lý do: “Tôi đã để trái cây, các loại hạt để chim ăn, chúng rủ nhau về, giờ để anh bẫy thì khác nào tôi lừa tụi nó, mong anh thông cảm!”

Và rất may là lần nào, thợ săn cũng vui vẻ thu hồi bẫy, bỏ đi. Thậm chí có nhiều anh còn thả những con chim đã bẫy.

Nhưng rồi nghĩ mãi, không lẽ lần nào cũng nhờ họ đi, làm vậy cũng mích lòng lắm, mỗi người một kế sinh nhai, mình không thể cứ mỗi lần người ta bẫy thì ra nói chuyện này khác…

Sáng nay, thợ săn lại đến. Tôi bận bồng con gái út, vậy là tôi đứng nhìn ra và niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát! Tôi niệm và nhìn bầy chim, với niềm tin Ngài sẽ nghe được và chiêu cảm chúng tỉnh táo, không sa vào bẫy.

Và điều kì diệu đã xảy ra, bầy chim sẻ thay vì sa vào bẫy lại bay ngược vào vườn, đậu trên các cây sưa. Anh thợ săn thất vọng, lấy cây bẫy đặt sát vườn nhà tôi, chim vẫn không sa bẫy. Cuối cùng bỏ đi…

Thâm Tạ Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát!

(Nguồn: Liêu Nhi Facebook ngày 8 tháng 5, 2023, từ Quảng Nam, và Tinh Tấn Magazine)

Leave a Reply