Mời dự Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa Chủ Nhật 25/6 tại Mile Square Park

Kính mời quý Thầy Cô, quý cựu học sinh các trường đến dự trại hè thân hữu sáng Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023 tại Mile Square Park, Fountain Valley canh khu phố Little Saigon.

Leave a Reply