Ngu Yên giới thiệu tạp chí ‘Đọc và Viết’ số mùa đông 2023

Thế Giới – Triết Học – Văn Học – Nghệ Thuật
Escape Publishing phát hành. 2023. 222 trang.
Academia.edu phát hành trên mạng.

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/T%E1%BA%A1p-Ch%C3%AD

M Ụ C  L Ụ  C

Nghệ Thuật Trực Quan:  Giới thiệu tác phẩm dàn dựng The Visitors của Radnar Kjartansson.  05.

Truyện Ngắn. Bức Tường. Jean-Paul Sartre. 08

Tiểu Luận:Vạn Lý Trường Thành. Franz Kafka. 35

Thi Ca: Thơ Tuyển Bulgaria. 55

Truyện Ngắn: Cõi Người Ta. Thận Nhiên dịch. (A history of everything. Included you.) 64.

Tiểu Luận: Triết lý về ý nghĩa và giá trị. B. Charles Henry. 70

Giới Thiệu: Tranh Konrad Bio. Họa sĩ Hung Gia Lợi. 86

Đoản Luận: Đêm. Tác giả: Hy Vọng. 90

Thơ Trực Quan. The Last Anthology: Visual Poetry 1998-2008. Crag Hill & Vassilakis. 94

Truyện Ngắn: Những Đứa Trẻ Rỗng Tuếch. The Hollow Children. Louise Erdrich. 104

Tiểu Luận: Trừu Tượng Trong Hội Họa Hiện Đại Một So Sánh. Abtraction in Modern Painting: A Comparison. Irving Lavin. 112

– Thi Ca: Thơ Tuyển Của Jon Fosse (Nobel 2013). 124

Truyện Ngắn: Một Bao Hạt Giống. A Sackful of Seeds. Salman Rushdie. 134

Lý Thuyết: Chủ Nghĩa Cấu Trúc. Structualism. David Carter. 159

Truyện Ngắn: Phụ Nữ Lang Chạ. The Choc-Ice Woman. Mary Costello. 176.

Nghiên Cứu: Tính thi pháp trong truyện Vi Mô. Towards A Poetics of Narrative Brevity: Short Story, Microfiction, Flash Fiction. của Dr. Spyros Kiosses. 206

Leave a Reply