Người Mỹ làm chủ cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 15 năm

(Forextime.com)

Một cuộc thăm dò mới của Gallup trong tuần qua cho thấy 61% người Mỹ trưởng thành có cổ phiếu riêng lẻ, trong quỹ tương hỗ chứng khoán hoặc trong quỹ 401(k) và IRA tự định hướng, tăng từ 58% vào năm ngoái. Đây là lần đầu tiên họ có cổ phiếu cao ở mức độ như vậy kể từ năm 2008 khi cuộc Đại Suy Thoái bắt đầu.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trở lại mức trên trong hầu hết các nhóm nhân khẩu học chính, ngoại trừ người lớn ở Hoa Kỳ từ 65 tuổi trở lên, những người có nhiều khả năng sở hữu cổ phiếu hơn so với trước cuộc Đại Suy Thoái (2001 đến 2007).

Điều được ghi nhận lớn nhất là mặc dù chứng khoán có sự điều chỉnh lớn vào năm ngoái – cả ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đều có năm tệ nhất kể từ 2008 – người Mỹ đã không từ bỏ việc nắm giữ cổ phiếu của họ, khác với phản ứng trước cuộc Đại Khủng Hoảng Tài Chính.

Vào năm 2008, khi chỉ số Dow giảm gần 34%, mọi người đã bỏ chạy khỏi thị trường chứng khoán. Theo kết quả nghiên cứu, việc sở hữu cổ phiếu đã giảm trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 6 năm 2009 – ngày bắt đầu và kết thúc của cuộc Đại Suy Thoái – và duy trì ở mức thấp trong hơn một thập niên, gồm cả mức thấp 52% trong năm 2013 và 2016.

Như một phần của cuộc khảo sát Kinh Tế và Tài Chính Cá Nhân hàng năm, Gallup đã hỏi người Mỹ họ có sở hữu cổ phiếu từ năm 1998 hay không. Kết quả năm nay dựa trên các cuộc phỏng vấn qua điện thoại được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 25 tháng 4, với 1,013 người trưởng thành.

Sự sụt giảm mạnh về giá trị cổ phiếu xảy ra trong cuộc Đại Suy Thoái và cuộc khủng hoảng tài chính có thể đã ngăn cản các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán và khiến những người khác rút tiền ra khỏi cổ phiếu và đầu tư vào nơi khác.

Một lý do khác khiến việc sở hữu cổ phiếu có thể tăng lên là do việc làm vẫn ở mức cao mặc dù thị trường chứng khoán đang suy thoái. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp 3.4% trong tháng 4 và chưa vượt quá 3.7% trong năm qua.

Việc làm vững chắc thúc đẩy việc sở hữu cổ phiếu nơi nhiều công nhân qua các khoản đóng góp cho kế hoạch hưu trí. Gần 7/10 (69%) công nhân trong ngành kỹ nghệ tư nhân được tiếp cận với các kế hoạch hưu trí do chủ hãng cung cấp vào tháng 3 năm 2022, theo dữ liệu gần đây nhất từ Cục Thống Kê Lao Động.

Và hơn một nửa (52%) chọn tham gia vào kế hoạch hưu trí. Trong số những người làm việc trong chính quyền tiểu bang và địa phương, gần như tất cả (92%) được tiếp cận với kế hoạch nghỉ hưu và hơn 8/10 người (82%) đã chọn tham gia.

Ngược lại, đã có những đợt sa thải lớn trong cuộc Đại Suy Thoái. Trong khoảng thời gian hai năm bắt đầu từ tháng 12 năm 2007, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng mạnh từ khoảng 5% lên 10%, theo dữ liệu của Cục Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ. Cuối năm 2009, có hơn 15 triệu người thất nghiệp.

Một giải thích khác cho việc sở hữu cổ phiếu mạnh mẽ hiện nay có thể là do lãi suất đối với các khoản đầu tư có thu nhập cố định quá thấp nên không có giải pháp thay thế nào – ngay cả một khoản đầu tư an toàn – mang lại đủ lợi nhuận. Ví dụ, trong vài năm qua, tiền lời trung bình của CD là dưới 1%.

Leave a Reply