Người Việt thiện cảm với Mỹ, không muốn về sống ở VN

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California dự Diễn Hành Tết tại Little Saigon, Westminster đầu năm 2009. (DHN/ Wikimedia Commons)

Bài VI ANH

Người Mỹ gốc Việt không những có thiện cảm với Mỹ mà còn tri ân, cảm ơn, và trả ơn đất nước, nhân dân, chánh quyền Mỹ nữa, vì Hoa Kỳ đã cứu cá nhân, gia đình và một phần xã hội VN, được thăng tiến, cần lao đồng tiến ở xã hội Mỹ ngàn lần tốt hơn đồng bào còn kẹt trong chế độ CSVN.

Một, Sự kiện và thời sự. ĐàiVOA Tiếng Việt của Mỹ ngày 22/07/2023 có bài phân tích Đại đa số người Việt ở Mỹ có thiện cảm với Mỹ, không muốn về Việt Nam sống.

Trung Tâm Nghiên Cứu Pew ở Washington cho biết theo kết quả của một cuộc khảo sát quy mô lớn về người Mỹ gốc Á được công bố hôm 19 tháng 7, 2023. Đại ý khoảng 84% người Việt Nam trưởng thành nói rằng họ có quan điểm tích cực, trong đó 57% nói họ rất có thiện cảm với nước Mỹ. Chỉ 6% người Mỹ gốc Việt có cái nhìn không thiện cảm với nước Mỹ mà thôi. Khoảng hai phần ba người Việt trưởng thành (64%) nói không có thiện cảm trong đó 39% nói rằng họ rất không có thiện cảm đối với Trung Quốc.

Cuộc khảo sát của Pew cũng cho thấy hầu hết người Mỹ gốc Việt (78%) trả lời “không” khi được hỏi liệu họ sẽ dọn về Việt Nam sống không.

Người Việt có thiện cảm với Hoa Kỳ ở mức cao nhất vì Hoa Kỳ đã cứu họ và gia đình họ, cho họ một tương lai và cơ hội còn hơn khi họ còn ở Việt Nam.

Hai, Đi vào Phân Tích. Chẳng nhưng người Mỹ gốc Việt có thiện cảm với Hoa kỳ mà còn tri ơn, tạ ơn đất nước, con người Hoa kỳ nữa. Gần nửa thế kỷ ăn nên làm ra, học hành tiến phát trên đất Mỹ, gia đình an cư, lạc nghiệp, 60% làm chủ căn nhà.

Đại đa số người Mỹ gốc Việt là dân tỵ nạn CSVN trong cuộc di tản vô tiền khoáng hậu của lịch sử VN. Người Mỹ gốc Việt không bao giờ quên, vô cùng xúc động nhớ lại trọng đại ân đất nước và con người Mỹ đã cứu khổn phò nguy, dang tay ra tiếp đón và bảo trợ định cư hàng triệu người Việt định cư nơi đất nước đầy cơ hội này.

Người Việt đến Mỹ bằng một căn cước tỵ nạn chánh trị, được Quốc Hội Mỹ thảo luận biểu quyết, cấp ngân sách cho hưởng quyền lợi, phúc lợi an sinh xã hội như người Mỹ đóng thuế cả đời. Tổng Thống Mỹ dùng ngoại giao dàn xếp với CS Hà Nội và Liên Hiệp Quốc để tiếp nhận.

Đâu có nước nào trên thế giới chấp nhận người Việt định cư nhiều hơn Mỹ. Đâu có nước nào người Việt định cư quốc kỳ VN được giương cao và được nhiều chánh quyền địa phương tiểu bang, quận hạt, thành phố Mỹ công nhân như biểu tượng và di sản tư do, dân chủ của người Việt, như ở Mỹ. Đâu có nước nào người Việt định cư mà tiếng Việt mẹ đẽ được bảo tồn, vun bồi và phát triển trong sinh hoạt xã hội như ở Mỹ. Đâu có nước nào chánh quyền nói chung, Lập Pháp và Hành Pháp kiên nhẫn và linh hoạt đặt vấn đề nhân quyền VN đối với CS Hà nội như ở Mỹ.

Đôi khi nguyện vọng của người Mỹ gốcViệt không phù hợp với đường lối chánh sách ngoại giao giữa Washington và Hà Nội, nhưng chánh quyền Mỹ lắng nghe, tôn trọng sư khác biệt ấy và để cho người Mỹ gốc Việt tự do tranh đấu và dùng những tranh đấu ấy của công dân Mỹ để làm lợi thế nói chuyện với CS Hà nội.

Đâu có nước nào, người Việt ăn nên làm ra, làm chủ nhà đất, học đại học tốt nghiệp tỷ lệ cao so với dân số gốc Việt như ở Mỹ. Đâu có nước nào người Việt định cư mà các phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN phát khởi và tung ra mạnh như ở Mỹ. Tất cả các cộng đồng, chánh đảng, đoàn thể, phong trào rất đa dạng, đa diện, đa năng. Khiến bề ngoài có vẻ người Việt ở Mỹ không đoàn kết, cộng đồng không thống nhứt. Nhưng thực chất và thực tế dù do hoàn cảnh địa lý, lịch sử các tổ chức của người Việt trên đất Mỹ khác nhau, có thể đi riêng nhưng vẫn làm chung. Mẫu số chung đó là tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Đó là kinh nghiệm người Việt trên đất Mỹ đã chắt lọc, tiếp nhận được về chánh trị trong môi trường liên bang, đa đảng, đa văn hóa, đa sắc tộc của Mỹ: “Out of many One” trên chiến trường và mặt trận ngoại giao.

Và người Việt đã Tạ Ơn bằng hành động khi đất nước và nhân dân Mỹ gặp thiên tai địch họa. Người Mỹ gốc Việt là khối sắc tộc luôn ủng hộ Quân Đội Mỹ đi xa đánh trận bảo vệ quyền lợi Mỹ và nêu cao niền tin, tự do, dân chủ truyền thống lập quốc của Mỹ. Người Việt đã tiếp tay cho chánh quyền Mỹ cứu trợ một cách hữu hiệu trong cơn bão Katrina. Người Việt đã xếp hàng rồng rắn hiến máu ngay sau khi cuộc khủng bố 911 xảy ra. Người Việt đóng thuế đi lính với tinh thần trách nhiệm cao. Người Việt biến các trị trấn nông nghiệp Westminster, Garden Grove thành như một thành phố quốc tế đối với người người Việt Hải ngoại ở ba châu và đối với người các nước trên thế giới muốn thưởng ngoạn văn minh Việt Nam mà vì lý do này hay lý do khác không thích đi VN do chế độ CS Hà nội làm chủ.

Các thế hệ hậu duệ – sanh tại Mỹ hay đến Mỹ vào tuổi nhỏ – của người Việt tỵ nạn CS tạ ơn đời đời vì Mỹ là Tổ Quốc, là quốc gia dân tộc của mình,là nước nhà của mình.

Thế hệ thứ nhứt của lớp người tỵ nạn CS định cư ở Mỹ đã tạ ơn một cách thầm lặng thâm thâm diệu diệu theo kiểu VN, với lòng can đảm, một quyết tâm và những cố gắng của người chiến sĩ, người mẹ. Ngày mới đến, để một bên quá khứ tướng tá, đốc sự, giáo sư, dân biểu, nghị sĩ, kỹ sư, bác sĩ, đại thương gia đến Mỹ với hai bàn tay trắng, không ít người xông ngay vào xã hội Mỹ đi cắt cỏ, cắt chỉ, bán hàng, bán xăng, làm phu quét dọn, những nghề lao động ít chuyên môn, một tuần làm năm sáu chục giờ để đầu tư cho con cháu ăn học. Đất Mỹ không phụ người có lòng. Một hai thập niên sau con cháu nên người, luật sư, bác sĩ, kỹ sư Mỹ gốc Việt bảo hòa so với dân số Mỹ gốc Việt.

Thế hệ thứ nhứt thấy con cháu yên bề gia thất, vững vàng sự nghiệp, sau khi nghỉ hưu thay vì như người Mỹ đi du lịch, làm từ thiện, người Mỹ gốc Việt lớn tuổi dành thì giờ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN cũng là niềm tin truyền thống lập quốc Mỹ. Cộng đồng Mỹ gốc Việt được đánh giá là cộng đồng tỵ nạn CS năng động về chánh trị nhứt so với cộng đồng Nam Hàn, Đài Loan với nước nhà cũng đang nằm trong gọng kềm CS. Cử tri Mỹ gốc Việt là cử tri đi đầu phiếu cao nhứt nhì so với các sắc tộc khác.

Ơn đất nước nhân dân là đại trọng ân. Ơn nghĩa của đất nước và nhân dân Mỹ đối với người Mỹ gốc Việt rất thâm sâu. Người Mỹ gốc Việt nhớ đời đời. Đền ơn đáp nghĩa đối với dất nước nhân dân Mỹ cũng là cách đầu tư và hưởng dụng quyền lợi cho mình, cho gia đình, và xã hội mình đang sống.

Leave a Reply