Nhóm PhotoHub sẽ khai giảng lớp nhiếp ảnh miễn phí

LỚP NHIẾP ẢNH
CƠ BẢN + TRUNG CẤP

Nhóm Nhiếp Ảnh PhotoHub sẽ khai giảng lớp nhiếp ảnh miễn phí
bắt đầu:  Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2023
chấm dứt: Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023
(12 tuần lễ)

Chương trình: 50% lý thuyết, 50% thực hành
Hạn chót ghi danh ngày 22/4/2023

Biết thêm chi tiết xin liên lạc:
Long Huỳnh 714-262-5368
Bằng Nguyễn 949-554-8597

Image: Andre Furtado/ Pexels

Leave a Reply