Ông Việt bị bắt với cáo buộc lừa tiền người già

Thanh Trần (Denver District Attorney’s Office)

DENVER – Nhà chức trách tại tiểu bang Colorado đã bắt ông Thanh Trần, 47 tuổi, với cáo buộc ông lợi dụng một người già cả để lấy tiền của người này.

Vào ngày thứ Hai, 17 tháng 7, 2023, Phòng Biện Lý Denver cho biết ông Thanh Trần đã bị bắt một tuần trước đó.

Họ cho biết vào tháng Sáu một điều tra viên của ngân hàng Westerra Credit Union đã báo cảnh sát biết về một trường hợp gian lận có thể đã xảy ra.

Trong cuộc điều tra, các viên chức được biết ông Thanh Trần đã gặp nạn nhân tại nhà thờ mà cả hai đều cùng đi. Ông Thanh đã thuyết phục nạn nhân ký những tấm ngân phiếu trống, sau đó ông điền vào chỗ trống dành cho tên người nhận tiền. Phần ghi chú bên dưới ngân phiếu đã ghi những tấm ngân phiếu được dùng để trả tiền cắt cỏ, dựng một hàng rào mới.

Các điều tra viên nói rằng ông Thanh Trần đã ăn cắp tổng cộng gần $140,000 Mỹ kim.

Ông Thanh Trần có ngày hẹn ra tòa Denver sắp tới là 26 tháng 7.

Leave a Reply