Thành Phố Garden Grove phát phân bón miễn phí

Thứ Ba, 14 tháng Ba, 2023

Cư dân của Thành Phố Garden Grove có thể tới lấy phân bón miễn phí để làm đẹp thêm khu vườn của nhà mình trong dịp ‘Compost Giveaway’ vào ngày Thứ Bảy, 1 tháng Tư, 2023, từ 8:00 giờ sáng đến 10:30 tại ‘Garden Grove Municipal Service Center’, địa chỉ 13802 Newhope Street.  Cư dân đi vào từ đường A Better Way, chạy vào đường Anabel, nằm ở phía bắc của Garden Grove Municipal Service Center.

Sở Vệ Sinh và công ty Republic Services muốn cảm ơn cư dân trong Thành phố đã tham gia chương trình ‘Tái Chế Rác Hữu Cơ’ (Organics Recycling) theo quy định của tiểu bang, yêu cầu cư dân và doanh nghiệp tái chế các loại rác thải thực phẩm, giấy dơ dính thực phẩm, và rác sân vườn bỏ vào thùng rác hữu cơ. 

Cư dân muốn lấy phân bón xin mang theo xô hay thùng để đựng (xin đừng mang túi ny-lon hoặc bịch giấy.) Giới hạn 60 gallons mỗi hộ, cũng như cần xuất trình giấy tờ để chứng minh là cư dân của Thành phố. 

          Để biết thêm chi tiết, xem tại trang ggcity.org/organics-recycling.

(Hình cung cấp)

Leave a Reply