Tùy hỷ / Ân nhân

(Image: George Dolgikh / Pexels)

Viet News 101 là trang tin tức online độc lập và tự lập. Sự hỗ trợ của quý độc giả, tác giả, và mạnh thường quân sẽ giúp chúng tôi được tiếp tục cung cấp thông tin đến cộng đồng người Việt khắp nơi trong những ngày tháng tới (một bạn cộng tác nói “cho chúng mình đỡ phải ăn popcorn/mì gói trừ cơm”). Mọi sự trợ giúp, đóng góp, đều được trân quý. Kính.

Hỗ trợ bằng Zelle: tinhtan2018@yahoo.com

Hoặc giúp bằng Paypal qua báo bạn:


Ân nhân đã hỗ trợ Viet News 101

(Image: Vie Studio / Pexels)

Tháng 10, 2023
Nguyễn Huỳnh Mai, California

Leave a Reply