Thông báo của Hội Thân Hữu Gò Công Nam Cali

Tế lễ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định ngày 21 tháng 8, 2022. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hội Thân Hữu Gò Công Nam California sẽ tổ chức Lễ Húy Kỵ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định vào sáng Chủ Nhật, ngày 20 tháng 8, 2023, lúc 11 giờ tại nhà hàng Diamond Seafood Palace số 1, 8058 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92841. Liên lạc Trần Nghĩa Đời (714) 376-7797.

Leave a Reply