Thông báo Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Hương Tích

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính mời Quí Phật Tử và Đồng Hương về Chùa Hương Tích tọa lạc tại 4821 W. 5th Street, Santa Ana, CA 92703 vào lúc 10:00 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 28 tháng Năm, 2023 để tham dự Đại Lễ Phật Đản. Sau Lễ Cầu Nguyện, Tắm Phật, sẽ có phát quà lưu niệm và độ ngọ tại Chùa.

Điện thoại: (714) 554 -7837 hay (714) 467-6582

Kính mời
Chùa Hương Tích

Leave a Reply