Thông báo tháng 9, 2023 của Hội Ung Thư Việt Mỹ

Hội Ung Thư Việt Mỹ kính mời quý đồng hương cùng tham gia các sinh hoạt sắp tới:

1.      Họp nhóm hàng tháng cho những ai đã và đang sống còn với bệnh ung thư và người thân, tại văn phòng hoặc qua Zoom vào Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023, 10:00 AM – 12:00 PM. Địa chỉ là 117150 Newhope St., Ste. 203, Fountain Valley, CA 92708. Để ghi danh, quý vị vui lòng liên lạc 714-751-5805 hoặc vào trang mạng www.vacf.org.

2.      Trợ giúp điền đơn housing miễn phí tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ vào Thứ Ba, 19 tháng 9 và Thứ Tư, 20 tháng 9. Để lấy hẹn hoặc biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc 888-497-1511 hoặc vào trang mạng https://tinyurl.com/housing-clinic.

3.      Buổi thuyết trình qua Zoom về đề tài Sự Can Thiệp Của Người Ngoài Cuộc, với sự trình bày của cơ quan Asian Americans Advancing Justice Southern California, vào Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023, 4:00 PM – 5:00 PM. Để ghi danh tham dự, quý vị vui lòng liên lạc 714-751-5805.

4.      Nhóm Thảo Luận Tuổi Trẻ cho các em học sinh cấp 2, 3 và đang sinh sống hoặc đi học ở hai thành phố Stanton và Costa Mesa. Buổi thảo luận tại thành phố Stanton sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 9, 5pm-7pm, vui lòng ghi danh tại đây: https://bit.ly/esalylistening3. Buổi thảo luận tại thành phố Costa Mesa sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 10, 5pm-7pm, vui lòng ghi danh tại đây: https://bit.ly/esalylistening2.

Để tìm hiểu thêm về các sinh hoạt sắp tới của Hội Ung Thư Việt Mỹ hoặc được trợ giúp thêm, quý vị vui lòng liên lạc 714-751-5805, gửi email đến info@vacf.org, hoặc vào trang mạng www.vacf.org.

Trân trọng.

Leave a Reply