Thông báo về lễ tưởng niệm nạn nhân chết thảm trên Tỉnh Lộ 7 tại Tượng Đài Việt Mỹ Westminster

KÍNH THƯA TOÀN THỂ QUÝ THÂN HÀO NHÂN SĨ, ĐỒNG HƯƠNG!
KÍNH THƯA CÁC CHIẾN HỮU SỐNG SÓT TRÊN TỈNH LỘ 7 (Pleiku – Tuy Hòa)
KÍNH THƯA QUÝ CHIẾN HỮU BỊ VC BẮT VÀ VÀO TÙ TRÊN TỈNH LỘ 7

Chúng tôi, một số Quân Nhân, Học Sinh, Nạn nhân sống sót trong cuộc di tản từ Pleiku theo Tỉnh Lộ 7  về Tuy Hoa những ngày 17 đến 20 tháng 3 năm 1975 và cùng với mọi người là nạn nhân trên TỈNH LỘ 7 SÔNG BA Phú Bổn!

Chúng tôi hàng năm đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân chết thảm trên Tỉnh Lộ 7 tại Tượng Đài Việt Mỹ Westminster! 

Năm nay, 2023, ngày Tưởng niệm gần kề, chúng tôi kính mời quý vị bỏ chút thì giờ quý báu dến cùng dốt hương và một phút tưởng nhớ đến những nạn nhân chết thảm, mất tích và chết trong lao tù Cộng Sản 1975.

THỜI GIAN:  Lúc 10:30am đến 12:00pm ngày 19 tháng 3 năm 2023
ĐỊA ĐIỂM  :  THƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ
                     Góc đường 13th và All American Way – Westminster CA 92683

LIÊN LẠC:
 – Lê Anh Dũng 714-234-1487
 – Mỹ Hường: 949-331-4232
– Nguyễn Văn Thắng: 714-423-0991

VĂN TẾ TƯỞNG NIỆM
CHIẾN HỮU CÁC QUÂN BINH CHỦNG VNCH
VÀ NẠN NHÂN BỊ CHẾT THẢM
TRÊN TỈNH LỘ SỐ 7 PLEIKU – TUY HÒA
Tháng 3 năm 1975

Tổ quốc Việt Nam hơn 4000 năm
Dân Tộc Việt bao đời dựng nghiệp
Con cháu Hùng Vương nối nhau giữ gìn bờ cõi
Văn Hiến đời đời thừa kế tổ tiên dòng dõi!
Từng chung sức chung lưng chống giặc ngoại xâm
Từng hợp lực hợp quần dựng xây đất nước nhân tâm!
Một nghìn năm chống quân xâm lược
Một trăm năm đuổi giặc xâm lăng
Thế quốc biến chia đôi đất nước cách ngăn
Cầu Hiền Lương khóc phân ly hận tủi!
Than ôi!
Toàn dân miền Nam đang sống thái bình
Cộng Sản miền Bắc mưu đồ tràn vào Nam gây cảnh đao binh
Tạo bao cảnh tan nhà nát cửa
Mấy mươi năm oán hận đạn bom khói lửa
Việt Nam Cọng Hòa quyết gìn giữ giang san
Thế nhược tiểu bị các Đại Cường cấu xé bán buôn
Tháng ba năm 1975 khơi nguồn ly loạn!
Cuộc rút quân Quân Đoàn I
Bao xác thân vùi chết cửa Thuận An – Tư Hiền – Đà Nẳng
Cuộc Di Tản Quân Đoàn II
Quân cán chính đùm túm thân nhân hổn loạn
Đường Tỉnh Lộ 7 người và quân xa tan tác ai tai
Lớp chết lớp bị thương lớp bị bắt tình hình hổn loạn
Lính và dân chung lưng di tản
Đâu còn tinh thần chiến đấu – chỉ muốn cứu thân nhân!
Hỡi ôi!
Thời thế đẩy đưa thác loạn trăm lần
Cho nên ngày 30 tháng tư cả Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ!
Bốn mươi tám năm qua bao nhiêu lần chạp giỗ
Những linh hồn oan khuất quyện gió sương
Dưới Tượng Đài Việt Mỹ kiếp tha hương
Nhớ những oan hồn chiến sĩ – Đồng bào chết thảm
Trong cuộc chiến nghiệt ngã những ngày ảm đạm
Hãy chứng giám lòng thành người tưởng niệm thành tâm

HỠI NHỮNG LINH HỒN
VỀ ĐẬY CHỨNG GIÁM

(letamanh biên son)

Leave a Reply