Thông cáo báo chí: Dự luật hạn chế giá điện của Dân Biểu Tiểu Bang Trí Tạ đã được ủy ban thông qua

QUẬN CAM – Hôm 27 tháng 4, Dân biểu (DB) Trí Tạ thông báo Dự Luật AB 1710, nhằm hạn chế mức tăng giá điện theo tỷ lệ lạm phát, đã được Ủy Ban Tiện Ích và Năng Lượng thông qua với sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai Đảng.

 “Cư dân California đang phải gánh chịu những hóa đơn tiện ích vượt ngoài khả năng chi trả của họ. Vì vậy, luật này sẽ đem lại sự ổn định và mức giá phải chăng cho các gia đình cũng như doanh nghiệp,” trích lời DB Trí Tạ.

Ông cho biết thêm, “Tôi hãnh diện đã làm việc với tất cả các bên liên quan để đạt được sự cân bằng giữa nhu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng và bảo vệ người tiêu dùng khỏi chi phí quá cao. Đây là việc có lợi cho tất cả mọi người.”

AB 1710 sẽ hạn chế quyền tăng giá của các công ty điện lực tư vượt quá tỷ lệ lạm phát. Dự luật này hiện đang được chuyển đến Ủy Ban Phân Bổ Ngân Sách.

Dân Biểu Trí Tạ đại diện cho phía tây bắc Quận Cam tại Cơ Quan Lập Pháp California. Địa hạt 70 bao gồm các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Stanton, Westminster, và một phần của Huntington Beach, Santa Ana và Seal Beach.

Leave a Reply