Thông cáo báo chí: Hội đoàn giới trẻ tổ chức hội thảo về Tự Do Internet tại Việt Nam

Ngày 19 tháng 5, 2023

(Garden Grove, CA) – Mạng Lưới Đồng Hành và Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu sẽ tổ chức một buổi hội thảo về Tự Do Internet tại Việt Nam vào Thứ Bảy, ngày 20 tháng 5, năm 2023, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều tại SBTN – 10561 Garden Grove Blvd Garden Grove, California 92843. 

Buổi hội thảo này sẽ tập trung vào những thách thức và cơ hội đối với vấn đề tự do internet và tự do ngôn luận tại Việt Nam, bao gồm các vấn đề liên quan đến sự kiểm duyệt thông tin của chính quyền CSVN, việc chế độ giám sát các nhà đấu tranh và những hoạt động trên mạng của người dân.  Sự kiện này nhằm mục đích thu hút thanh thiếu niên trung học và đại học tìm hiểu về tình hình hiện tại ở Việt Nam và khuyến khích họ tham gia và hành động đối với những vấn đề nêu trên.  Các diễn giả gồm:

●     Tiến sĩ Duyên Bùi – học giả về khoa học chính trị và là nhà hoạt động cộng đồng với Mạng Lưới Đồng Hành, cô sẽ nói về bối cảnh truyền thông mạng xã hội tại Việt Nam hiện nay.

●     Luật sư Nguyễn Văn Đài – là luật sư nhân quyền và là cựu tù nhân lương tâm, ông sẽ nói về kinh nghiệm cá nhân với những đàn áp trên mạng và ngoài đời.

●     Ông Raphael Mimoun – sáng lập viên Horizontal, một tổ chức bất vụ lợi tận dụng công nghệ kỹ thuật để tranh đấu cho nhân quyền và công lý.  Ông sẽ nói về cách để bảo vệ an toàn trên mạng và thế giới kỹ thuật số.

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc
Duyên Bùi (909) 784-5738, bui.duyen@gmail.com
hoặc Uyên Trương, phanboichau.youth@gmail.com.

Leave a Reply