Thư Viện Việt Nam và Biệt Đội QLVNCH tưởng niệm 48 năm Quốc Hận (30/04/1975- 30/4/2023)

 Vào ngày 28 tháng 4 năm 2023, lúc 5 giờ chiều

Tại Phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam

10872 Westminster # 214 & 215, Garden Grove, CA 92843

Liên lạc: Du Miên : 714-398-3033, Vũ Long Sơn Hải : 714-414-6133

Leave a Reply