Tin nhanh: Lễ giới thiệu Thanh Văn Tạng đợt 1 tại California

‘Một bước khởi đầu mà Phật Tử Việt Nam đã đợi từ ngàn năm’

(Hình: Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)

Chư tăng ni đang lắng nghe Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ từ Việt Nam trình bày về công trình phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam trong buổi lễ giới thiệu Thanh Văn Tạng đợt 1 được tổ chức trên tầng hai của nhà hàng Brodard Chateau, thành phố Garden Grove chiều Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023. Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ là Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập năm 2021, để tiếp tục một nỗ lực từng được Giáo Hội bắt đầu năm 1973 nhưng phải tạm ngưng vì thời cuộc.

Công trình này là nhằm có được bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam chuẩn mực, mang tầm vóc quốc tế, chủ yếu căn cứ trên Đại Chánh Đại Tạng Kinh Nhật Bản, phối hợp với sự tham cứu các truyền bản tiếng Phạn, Pali, và Tây Tạng.

Hiện diện trong buổi lễ giới thiệu Thanh Văn Tạng có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan từ Bắc California, Hòa Thượng Thích Như Điển từ Đức Quốc, Hòa Thượng Thích Thái Hòa từ Việt Nam, Hòa Thượng Thích Bổn Đạt từ Canada, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu từ San Diego, Hòa Thượng Thích Pháp Tánh từ Santa Ana, Hòa Thượng Thích Chơn Thành từ Garden Grove, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên từ Santa Ana, Hòa Thượng Thích Tuệ Uy từ Big Bear City, vân vân.

Thanh Văn Tạng đợt 1 gồm 29 tập là thành tựu sơ khởi trên một hành trình còn khá dài vì trọn bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam có thể lên tới 200 tập. Trong lời kêu gọi sự cúng dường ấn hành cho những tập sắp tới, cư sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo nói rằng có thể cần tới 10 hoặc 20 năm để hoàn tất.

Đại diện cho hàng cư sĩ, bình luận gia Chân Văn Đỗ Quý Toàn (Ngô Nhân Dụng) đã tán thán thành tựu sơ khởi khi phát biểu rằng đây là “một bước khởi đầu mà Phật Tử Việt Nam đã đợi từ ngàn năm.” Đứng bên phải trong hình trên là HT Thích Nguyên Siêu, Hội Trưởng Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam.

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, trên 95 tuổi, đang phát biểu với sự trợ giúp của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu trong buổi lễ giới thiệu Thanh Văn Tạng tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Garden Grove, chiều Chủ Nhật. (Hình: Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)

Chi phiếu cúng dường ấn hành, xin đề “Vietnam Great Tripitaka Foundation” và gởi về địa chỉ:

Vietnam Great Tripitaka Foundation
4333 30th Street
San Diego, CA 92104

Gởi bằng Zelle vào tài khoản Bank of America qua địa chỉ email:
daitangkinhvietnam@yahoo.com

Leave a Reply