Tịnh Xá Giác Lý khai giảng lớp tiếng Việt

Cô giáo Diệu Viên và lớp mẫu giáo tiếng Việt tại Tịnh Xá Giác Lý. (Hình: Anh Nguyên)

Tịnh Xá Giác Lý, 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840,  vừa khai giảng Lớp Mẫu Giáo tiếng Việt đầu tiên cho trẻ em từ 6-13 tuổi  vào ngày 18 tháng 6, 2023. Học vào mỗi Chủ Nhật, từ 10 AM đến 12 PM.  Hoàn toàn miễn phí kể cả các em được ăn trưa tại Tịnh Xá. Xin liên lạc ghi danh cho các em với Sư Cô Phước Liên (714) 383-2712.

Leave a Reply