Trên Kệ Sách Ngu Yên giới thiệu ‘Chủ Nghĩa Dân Tộc’

Trên Kệ Sách Ngu Yên

Giới Thiệu

Sách chính trị bỏ túi. 29 trang

Ngu Yên dịch

Link:

https://www.academia.edu/99213112/Ch%E1%BB%A7_Ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_T%E1%BB%99c

Trở thành một người yêu nước trước hết là yêu đất nước của mình, sau đó là cam kết thúc đẩy lợi ích cho quê hương theo nhiều cách khác nhau, bằng cách bảo vệ nó trước sự tấn công hoặc làm việc để giúp đất nước thịnh vượng. Một quốc gia ở đây có nghĩa là một địa điểm tự nhiên, nhưng nó cũng có thể bao gồm một hệ thống chính trị—do đó, một người yêu nước La Mã có thể cam kết không chỉ với thành phố Rome mà còn với Cộng hòa hoặc Đế chế La Mã (xem Dietz 1989; Viroli 1995). (Trích trang 7)

Leave a Reply