Trên Kệ Sách Ngu Yên giới thiệu ‘Đọc và Viết’ số Hè 2023

Escape Publishing ấn bản và phát hành 2023
250 trang

Bấm vào hình bìa để đọc và tải xuống.

M Ụ C  L Ụ  C

– Thơ Octavio Paz. (phần một). 04

– Truyện ngắn: Con Bò. Bull của Mạc Ngôn. 16

– Tiểu luận: Lý thuyết Biểu Hiện Trong Nghệ thuật của Noel Carroll. The Philosophy of Art. 38

– Điêu Khắc: Chủ đề “Lạ”. 52

– Thơ. Ngôn Ngữ Cho Thế Kỷ Mới. Language for a  New Century. 65

– Tiểu luận: Thi Pháp Nhận Thức. Cognitive Poetics của Chloe Harrison và Peter Stockwell. 88

– Truyện Ngắn: Đêm Về Lại Ngôi Làng. A Village After Dark của Kazuo Ishiguro.95

– Nhiếp Ảnh: Chủ Đề “Đẹp Trần”. 113

– Thơ Octavio Paz (Phần hai). 128

– Tiểu luận: Tổng Quan Lý Thuyết Sáng Tạo. An Overview of Creative Theories của James C Kaufman và Vlad P. Glaveanu. 151

– Truyện ngắn: Yente của Olga Tokarczuk. 176

– Công Án: Một Tay Phát Âm Thanh. Yoel Hoffman thực hiện. 196

– Truyện ngắn: Ngọn Lửa Nhỏ. A Small Flame của Yiyun Li.202

– Hội họa: Chủ đề “Dầu Truồng”. 223

– Phỏng Vấn: Abdulrazak Gurnah. 238

Leave a Reply