Trên Kệ Sách Ngu Yên giới thiệu ‘Khái Niệm và Lý Thuyết Chính Trị’

Trên Kệ Sách Ngu Yên

Giới Thiệu

Sách chính trị bỏ túi. 24 trang.

Ngu Yên dịch

Link:

https://www.academia.edu/99213419/Kh%C3%A1i_Ni%E1%BB%87m_

Các chính trị gia chủ yếu quan tâm đến vận động chính trị nhưng không chú trọng mức độ chính xác của ngôn từ, mà chỉ tận dụng tác dụng tuyên truyền. Ngôn ngữ không chỉ đơn giản phương tiện giao tiếp, nó là vũ khí; được định hình và mài giũa để truyền đạt ý đồ. Các quốc gia biện minh về ‘sự đe dọa chiến tranh nguyên tử’ cho mình nhưng lại lên án các quốc gia khác sở hữu ‘vũ khí hủy diệt hàng loạt’. Một quốc gia mạnh xâm lược một quốc gia khác có thể gọi là “vi phạm chủ quyền” của quốc gia yếu, hoặc có thể hô hào dưới danh hiệu “giải phóng.” (Trích trang 5)

Leave a Reply