Trên kệ sách: Ngu Yên giới thiệu tạp chí dịch thuật ‘Đọc Và Viết’ số Mùa Thu 2023

255 trang (Bấm vào hình bìa)

https://www.academia.edu/105863898/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

M Ụ C  L Ụ  C

– Hội Họa: Diện Mạo Và Khuynh Hướng Đầu Thế Kỷ 21. Dịch Tổng Hợp. 05.
–  Nghệ Thuật Trừu Tượng. Dịch Tổng Hợp. 23
Bức Tranh Là Gì? What Painting Is. James Elkins. 34
Ý Nghĩa Của Tranh Trong Các Họa Phẩm. On The Meaning of Painting in Painting Works. Zhiqiang Chen & Yongding Tan. 48

– Thơ: Giới Thiệu Phần Thơ: Chiến Tranh Việt Nam trong tác phẩm Against Forgetting, Twentieth Century Poetry of Witness, Carolyn Forché. 57

– Truyện Ngắn: Câu Chuyện Một Họa Sĩ. The Story of a Painter. Ludmilla Petrushevskaya. 86

– Tiểu luận: Văn Chương Là Gì? What is Literature. Terry Eagleton. 112

Phản Ánh Triết Học Về Nghệ Thuật và Triết Học Của Nghệ Thuật. Hatice Nilufer Suzen & Nuray Mamur. 137

– Nghệ Phẩm và Nghệ Giả:

Nghệ Thuật Trừu Tượng Chống Kỳ Thị. Barbara Chase-Riboud. 150

Bản Ghi Của Một Họa Sĩ. Notes of a Painter. Henry Matisse. 163

Ý Thức và Diễn Giải Nghệ Thuật: Phân Tích Ký Hiệu Học. Intention and Interpretation in Art: a Semiotic Analysis. Gary Shapiro. 178

– Truyện ngắn: Thần Táo. The Kitchen God. Hiromi Kawakami. 205

– Phỏng Vấn: George Saunders, Zadie Smith thực hiện. 224

Leave a Reply