Trên kệ sách Ngu Yên giới thiệu

Tuyển Tập thơ Thế Giới. Cuốn 2.
432 trang. Thơ Dịch. Miễn phí.
Escape Publishing xuất bản tháng 5 2023

https://www.academia.edu/101189773/Tuy%E1%BB%83n_

MỤ C  LỤ C

Dịch Thơ: Trói Tay Mà Hát. 06
Deborah Ager. Thi sĩ Mỹ. 12
Zuhair Ahaib. This Sĩ Palestine. 22
Ion Alexandru. Thi Sĩ Romania. 28
Ali al-Khalili. Thi Sĩ Palestine. 42
Yehuda Amichai. Thi Sĩ Do Thái. 57
Hideo Asano. Thi Sĩ Nhật. 74
Fadhil Assultani. Thi Sĩ Irag. 80
Raffaello Baldini. Thi Sĩ Ý. 97
Bozhidar Bozhilov. Thi Sĩ Bulgaris. 109
Leonard Cohen. Thi Nhạc Sĩ Mỹ. 124
Sharif Elmusa. Thi Sĩ Palestine. 144
Louis Gluck. Thi Sĩ Mỹ. 153
Kimiko Hahn. Thi Sĩ gốc Nhật. 182
Chenjerai Hove. Thi Sĩ Zimbadwe. 191
Jure Kastelan. Thi Sĩ Yugoslav. 206
Lya Kiva. Thi Sĩ Ukraine. 214
Werner Lambersy. Thi Sĩ Bỉ. 226
Dorothea Lasky. Thi Sĩ Mỹ. 234
Didem Madak. Thi Sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. 242
Uku Masing. Thi Sĩ Estonia. 249
Dunya Kikhail. Thi Sĩ Irag. 256
Valzhyna Mort. Thi Sĩ Belarus. 269
Tanure Ojaide. Thi Sĩ Nigeria. 297
Ai Ogawa. Thi Sĩ Mỹ. 317
António Gabriel Maranca Osório. Thi Sĩ Bồ Đào Nha. 338
Roberto Fernández Retamar. Thi Sĩ Cuba. 342
Joan Barrett Roberts. Thi Sĩ Mỹ. 349
Charles Simic. Thi Sĩ gốc Sebia. 354
Susan de Sola. Thi Sĩ Hà Lan gốc Mỹ. 361
Armando Valladares. Thi Sĩ Cuba. 366
Ocean Vuong. Thi Sĩ Việt. 387

Lời dẫn:

Khi họ ngồi lại với nhau trong một tuyển tập, hiểu biết của họ làm cho đời sống thêm ý nghĩa; tâm tư của họ sâu sắc, thâm thúy, truyền đạt nhiều nhân tính; sáng tạo của họ biến hóa, bất ngờ, làm xán lạn những âm u, khó hiểu; và những điều họ nói ra có thể mang theo như những người bạn đồng hành thân thiết, khôn ngoan trong tháng ngày còn lại.

Họ khác biệt, mỗi người là một đơn vị hào quang duy nhất trong không gian, thời gian và lịch sử. Tuy nhiên, họ có một điểm giống nhau: muốn chia sẻ tâm tư và trí tuệ cho người cùng thời, nhất là những người về sau. Và họ làm điều này, hết mực tận tâm. Họ nói với tôi:

Còn bao lâu nữa
các người trì hoãn chưa chịu viết
để giam cầm đôi mắt trong mây mù
(Fever of Question của Zuhair Abu Ahaib.)

Leave a Reply